Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
 • norway.png
 • germany.png
 • uk.png

3-årig prosjektstilling skogpådriver

Les print.png email .png

skog

Kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal har mange skogeiere som til sammen eier og forvalter store skogressurser. Det offentlige veiledningsapparatet med skogansvarlig i kommunene ønsker sammen med Skognæringsforum Nordland, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland å bidra til økt aktivitet i primærskogbruket på Helgeland. På denne bakgrunnen etableres det nå et 3 -årig skogpådriverprosjekt for regionen, med muligheter for toårig forlengelse.

Målet med prosjektet er økt aktivitet innen skogskjøtsel og ungskogpleie, opprusting/nybygging av skogsveger og økt forvaltningskompetanse gjennom oppsøkende kontakt med skogeiere.

Vi leter derfor etter deg som

 • har lyst til å jobbe direkte opp mot skogeier, og i nært samarbeid med de skogansvarlige i kommunene Rana, Hemnes, Vefsn, Grane og Hattfjelldal og øvrig skogbruksmiljø.
 • skogfaglig utdanning på høgskolenivå og/eller relevant praksis / yrkeserfaring.
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • kan jobbe aksjonsbasert med periodevise tema og fokus som varierer med årstid og framdrift i prosjektet.
 • har gode dataferdigheter.
 • er fleksibel, har egen bil og førerkort kl B.


Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt skogfaglig arbeidsmiljø sammen med de andre skogansatte innen regionen
 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordning  

Arbeidsgiveransvar og kontorsted vil være Hattfjelldal kommune, men arbeidssted i alle fem kommunene.

Hattfjelldal kommune kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med

 • Torgunn Sollid, Skognæringsforum Nordland; mob.: 994 98 088, Torgunn@kystskogbruket.no
 • Jan Inge Helmersen, skogansvarlig i Hattfjelldal kommune, tel.: 7518 4833,

Søknadsfrist 3.12.18.

Søk elektronisk på Hattfjelldal kommunes hjemmeside her: