Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen
Nyheter

Revidert ordensreglement Grane barne- og ungdomsskole

Revidert og godkjent 02.05.2019

2019-05-06 | Les mer

Reinkalving

«Det er nå tid for reinkalving, og folk oppfordres til å ta hensyn og holde god avstand til simler med kalv.

 Reindrifta bruker bl.a. Tosenfjellet øst for Tosenveien aktivt nå, og håper at skigåere bruker andre fjellområder mens simlene oppholder seg der.

 

 Det er forøvrig svært viktig at båndtvangen overholdes i denne tida.»

 

2019-05-02 | Les mer
akematte

Lån gratis utstyr hos Grane kommune

Allemannsretten gir oss gratis tilgang til naturen og friluftslivet, men i blant trenger man utstyr på turen som mange kan oppleve som kostbart og dermed bidra til å hindre aktiv deltakelse i friluftslivet. Heldigvis finnes det en løsning på dette! Visste du at Grane kommune har en utstyrssentral hvor man kan låne sports – og fritidsutstyr?

2019-04-10 | Les mer
Utrykkning

Nødplakat på hytta

Spar tid når du trenger øyeblikkelig hjelp og befinner deg et sted uten fast adresse. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske plassering.

2019-04-10 | Les mer

Oppstart av navnesak Byrkije - Burkije

Kartverket har reist navnesak for skrivemåten av det samiske navnet på Børgefjell. Jfr. brev datert 01.03.19 fra Kartverket.

Innspill til skrivemåten av navnet bes sendt til Grane kommune innen 01.05.19.

2019-04-04 | Les mer
Strandrydding 2019

Strandrydding 2019

Søndre Helgeland Miljøverk IKS vil også i 2019 bidra til renere strender i våre kommuner

2019-04-02 | Les mer
Digipost

Har du opprettet digital postkasse?

Det er enkelt og tar bare noen få minutter.

2019-03-27 | Les mer
barnehage

Hovedopptak i barnehagene - Barnehageåret 2019/2020

De som tenker å benytte seg av barnehageplass barnehageåret 2019/2020 bør søke ved hovedopptak.

2019-03-04 | Les mer
Mål og visjoner

Grane kommunes kulturpris 2019

Grane kommune skal i år dele ut en kulturpris. Denne består av en gavesjekk på kr. 6 000,-, samt et diplom. Tildelingen skjer under Granedagan i juni.

Grane kommune ønsker forslag på aktuelle kandidater og oppfordrer privatpersoner, lag og foreninger til å bidra i dette arbeidet.

2019-01-02 | Les mer

Informasjon om eiendomsskatten i Grane kommune.

Det er eiendomsskatt på all fast eiendom i Grane kommune, innført fra og med 2009.

For 2019 er det vedtatt kontorjustering på 10%, noe som betyr 10% økning av skattetakstgrunnlaget. Dette vil i praksis gi økt gebyr på ca. 10%. Promillesatsen i Grane er som før, 4 ‰.

2019-03-01 | Les mer