Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Råd for eldre og funksjonshemmede

Les print.png email  .png

Eldre og funksjonshemmede skal slik loven krever, ha egen representasjon i alle kommuner.
For mindre kommuner gis det aksept til å slå sammen Råd for eldre og Råd for funskjonshemmede. Dette har Grane kommune valgt å gjøre.

Rådet er sektorovergripende, og skal være et rådgivende organ for kommunen.
Rådet kan ta opp saker på eget initiativ, og skal uttale seg til forhold som berører eldre og funskjonshemmede innenfor plan- og bygningssektor, skole og barnehage, kultur, idrett og friluftsliv samt helse- og omsorgssektor.

Rådet behandler ikke saker for den enkelte bruker, men inviterer enkeltpersoner, foreninger og lag til å fremme innspill til saker som kan bedre livsvilkårene /hverdagen for de aktuelle gruppene.Rådet for eldre og funksjonshemmede 2011 - 2015:


 

Medlemmer:                                                    Pers. varamedlemmer:

Unni Bogfjellmo                                             Gunvor Ludvigsen
Alf Arntsberg                                                    Asbjørn Storfors
Terje Arntsberg                                               Asbjørn Hortmann
Berthe Abel                                                      Lise Olsen
Hans Bordevich, leder                                  Trond Brennhaug
 

Kontaktinformasjon:

Hans Bordevich
 

Tlf. 95 78 41 67