Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Råd for eldre og funksjonshemmede

Les print.png email  .png

Eldre og funksjonshemmede skal slik loven krever, ha egen representasjon i alle kommuner. For mindre kommuner gis det aksept til å slå sammen Råd for eldre og Råd for funskjonshemmede. Dette har Grane kommune valgt å gjøre. Rådet er sektorovergripende, og skal være et rådgivende organ for kommunen. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ, og skal uttale seg til forhold som berører eldre og funskjonshemmede innenfor plan- og bygningssektor, skole og barnehage, kultur, idrett og friluftsliv samt helse- og omsorgssektor. Rådet behandler ikke saker for den enkelte bruker, men inviterer enkeltpersoner, foreninger og lag til å fremme innspill til saker som kan bedre livsvilkårene /hverdagen for de aktuelle gruppene.

Råd for eldre og funksjonshemmede for perioden 2015-2019

 

Representanter

Personlig Vara

Åsmund Eivindsen, leder

Trond Brennhaug

Olla Finseth

Britt Aune Olsen

Synnøve Steinrem

 

Hans Bordevich

Bjørn Berntsen

Sven Erik Aaslid

 

 

  

Kontaktinformasjon: