Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Ønsker du å gifte deg borgerlig i Grane?

Les print.png email  .png

gjifting

Fra 1. januar 2018 overføres vigselsmyndigheten fra tingrettene til kommunene.

Grane kommune har gitt ordfører, varaordfører og rådmann vigselsrett, dvs. at de kan foreta vielser. 

 

 

Forberedelser:
Før ekteskap kan inngås må følgende skjema fylles ut:

  1. Søknad om kommunal vigsel i Grane
  2. Egenerklæring: dere må fylle ut en erklæring hver.
  3. Forlovererklæring: fra to forlovere
  4. Erklæring om skifte: hvis du/dere har vært gift før
  5. Melding om endring av navn:  hvis det er aktuelt


Skjema 1 sendes til Grane kommune, Servicetorget, 8680 Trofors
Skjema 2-5 sendes til Folkeregisteret:

Skatt Nord Hammerfest
9613 Hammerfest
 

Skatteetaten sjekker da om vilkårene for å inngå ekteskap oppfylles.
Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at vilkårene for å inngå ekteskap oppfylles .
Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.
Original prøvingsattest må leveres/sendes til Grane kommune sammen med søknad om kommunal vigsel. Eller ettersendes i god tid før vigsel.

Lokalisering / Vigselssted:
Vielsen skal i hovedsak finne sted i Grane kommunehus, kommunestyresalen.
Ønsker brudefolket at vigselingen skal foregå et annet sted enn i Grane kommunehus, må dette avtales
på forhånd med vigsler. Vigsler kan avvise forespørsler om vigsel utenfor kommunens grenser.

Tidspunkt for vigsel:
Tidspunkt for vielse må avtales med Grane kommune i god tid før vielse skal skje. Vielser utføres innen
kommunens ordinære åpningstider mandag – fredag fra kl 09.00 til kl 15.00 (unntatt på bevegelige
helligdager). Vielser utenfor disse tidspunkt må avtales særskilt.

Vigsler kan avvise forespørsel om vielser utenom standard åpningstider. Avtales det at vielsen skal skje
utenom standard åpningstider, dekkes utgifter forbundet med dette av brudefolket.

Seremonien:
Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp minst 15 minutter før avtalt tid for vielse.
Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to
andre myndige personer.

Hvis én av brudefolket er fremmedspråklig, må det på forhånd avtales om seremonien skal skje på norsk
eller engelsk. For andre språk må brudeparet selv sørge for kvalifisert tolk.

En standard seremoni varer i 10 –15 minutter.
Brudefolket kan utvide seremonien med musikkinnslag og innslag ut over standard borgerlig vigselsformular.
Dette må avtales med vigsler på forhånd. Vigsler kan begrense seremonien dersom vedkommende
mener det ikke er praktisk mulig å gjennomføre det slik som forespurt eller det vurderes som for omfattende.
Alle innslag og underholdning ut over standard borgerlig vigselsformular må arrangeres av brudefolket
selv og disse må dekke utgifter forbundet med dette.

Ønsker brudefolket å utveksle ringer, avtales det med vigsler på forhånd.

Brudefolkene kan avtale dekorasjoner utover det kommunen kan tilby med vigsleren. Brudefolket er
selv ansvarlig for anskaffelse av og kostnader forbundet med slike dekorasjoner. Dekorasjoner og annet
materiell fra seremonien må fjernes av brudefolket i etterkant av seremonien. Tid for dekorering og
fjerning av disse avtales på forhånd med vigsler.

Pris:
Kommunal vigsel er gratis.

Dersom vigsler har akseptert å foreta vielse utenfor kommunens grenser, vil brudefolket måtte dekke
vigslers reiseutgifter. Brudefolkene informeres om kostnaden i god tid før vielsen.
Det vises til statens satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av
andre egne fremkomstmidler.
Det er kun nødvendige merkostnader som faktureres brudefolket.

Dersom vigsler har akseptert å foreta vielse utenom ordinære åpningstider, vil brudefolket måtte dekke
utgifter forbundet med overtidsbetaling.

Spørsmål:
Kontakt:
Ordfører:                               Tlf.:  75182223                 Mail:   BjornIvar.Lamo@grane.kommune.no
Rådmann:                            Tlf.:  75182222                 Mail:   Tone.Larsen@grane.kommune.no
Politisk sekretariat:             Tlf.:  75182282                 Mail:   Infl@grane.kommune.no

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk; ta kontakt med Skatteetaten:
Tlf.: 800 80 000


Anbefales å lese mere her