Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Forfallsdatoer

2018-05-03 | Les mer...

Renovasjon

2017-02-02 | Les mer

Feieavgift

Feieavgiften i Grane er kr. 534,- pr. pipe ekskl. mva.

2014-01-03 | Les mer

Treningsavgift i idrettshall

Personer under 20 år har fri bruk av idrettshallen. Andre må kjøpe treningskort for å kunne beytte idrettshallen.

2010-03-20 | Les mer...

Barnehage

Barnehagesatsene er justert i henhold til makspris fra regjeringen Stoltenberg. Søskenmoderasjon vil være 30 % for 2. barn og 50 % for 3. barn og flere. For opphold enkeltdager i kortere tid enn åpningstiden den aktuelle dagen, beregnes betaling som for hele dagen. I barnehagen betales det for 11 måneder pr. år.

2010-04-10 | Les mer...

Kulturskolen

2010-03-20 | Les mer...

Fritidsbading

I Grane kommune er det gratis å bruke fritidsbadinga. Vi ønsker at våre innbyggere skal være i mer fysisk form for å bedre folkehelsa.

2010-03-20 | Les mer

Vann- og avløpsavgift

Tilknytting av vann kr. 5646,-

Tilknytting av avløp kr. 5595,-

Årsavgift vann (bolig) kr. 4411,-

Årsavgift vann (hytte) kr. 2205,-

Årsavgift vann målt forbruk pr. m³ kr. 16,-

Fastpris pr. år/vannmåler pr. boenhet kr. 2908,-

Årsavgift avløp inkl. slambehandling kr. 5826,-

Årsavgift avløp målt forbruk pr. m³ kr. 31,-

Slamtømming inntil 4 m³ kr. 2037,-

Slamtømming, tillegg pr m³ over 3 m³ kr. 341,-

Utslippssak, sandfilter kr. 2051,-

Utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann kr.2147,-

2010-03-20 | Les mer

Satser for sosialhjelp

VEILEDENDE SATSER FOR SOSIALHJELP Staten har utarbeidet veiledende satser for livsopphold m.v. for å få størst mulig likhet i bistandsnivået mellom kommunene. Grane kommune vil fortsatt benytte statlige veiledende satser når det ytes bistand etter sosialtjenesteloven. I tillegg til dette vil det fra og med 1. januar 2005 benyttes lokal lav sats i enkelte særlige tilfeller. Veiledende satser for sosialhjelp til livsopphold m.v. følger de til enhver tid fastsatte veiledende satser fra staten. Oversikt kommer vanligvis fra staten i 1. kvartal.

2010-03-20 | Les mer...