Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Bolyst-tilskudd gir fire nye leiligheter

I Grane kommune er det behov for flere boliger og leiligheter til leie enn det som finnes i dag. For å stimulere til økt bosetting i Grane satte Bolystprosjektet 2017 av 4 x 200.000,- til etablering av ny boenhet i egen bolig i Grane kommune.
Etter to utlysninger, med til sammen seks søkere, har prosjektgruppa innvilget fire kvalifiserte søkere tilskudd.

Kriterier til den nye boenheten:
- Egen inngang
- Eget bad/toalett og kjøkken
- Min. 1 soverom
- Min. 45 kvm.
- Brukes ikke som utleiedel pr. i dag
- Modernisert
- Godkjent som utleiedel
- Forpliktet utleietid: 5 år
- Arbeidet med boligen skal være igangsatt innen et år fra tilsagn er gitt.

Dette resulterer i leiligheter på hhv. Grane, Vegset, Trofors og på Stormoen.
Prosjektgruppa er fornøyde med tildelingene og ser fram til at flere kan få mulighet til å bo i kommunen.

2017-09-22 | Les mer

Bolyst-gruppa arrangerer inspirasjonskveld i forbindelse med åpningen av Granedagan 2017

Det var en ganske vanlig mandagskveld i juni. Vi skulle på åpning av Granedagene, det var også ganske vanlig, hvert år hadde vi vært der.

Men så begynte det….. ved inngangen ble vi møtt av to hyggelige menn med gratislodd. Vi ble geleidet videre til kaffesalg i kantina, med det flotteste, mest gedigne og innholdsrike kakebord vi noengang har opplevd! 9.klassinger med foreldre (og besteforeldre) ønsket velkommen. Etter å ha inntatt masse kalorier, var vi på vei inn i Hallen. Men Hallen var ikke der! Nei, den var gjort om til en spennende eventyrsal med eksotisk lys, flott oppdekning på hvite duker og sprudlevann i glassene! Og en ualminnelig fint pyntet scene… Slett ikke vanlig for trauste graneværinger……..

2017-09-22 | Les mer

Det blir Grane-film

Prosjektgruppa mener det er svært viktig at kommunen presenteres på en best mulig måte, enten for å promotere ledige boligtomter, hyttetomter, næringsmuligheter, fritidstilbud til enkeltpersoner og aktører eller kommunen i offisielle sammenhenger.

Planene om en Grane-film har vært jobbet med i snart et år, og nå blir det en realitet. Med på laget har vi fått Mosjøselskapet New Dawn Production, med dyktige Simen Nyland i spissen. Selskapet kjennetegnes av kreativitet, høy teknisk kompetanse og gjennomføringsevne. Det er holdt flere møter og en heldags befaring for diskusjon og inspirasjon, filmplanene har fått en konkret form og det er signert avtale mellom produksjonsselskapet og kommunen.

Filmen vil produseres som en kombinasjon av levende film og animasjon, og vise både natur, næringsaktivitet, dagligliv og framtidsvisjoner. Bl.a. skal et vindu følges gjennom produksjon ved Norgesvinduet til innsetting i animert, nybygd hus i et av kommunens boligfelt. Heftige filmopptak fra rafting i Auster-Vefsna i sommer, samt dronefilming av Laksforsen er allerede sikret. Filming skal foregå utover høsten og vinteren for å få med alle årstider og deres aktiviteter. Lansering av filmen er planlagt til Granedagene 2018.

2017-09-22 | Les mer

Formannskapet vedtar Bolyst-gruppas forslag til tiltak

Formannskapet vedtar bolystgruppas forslag til tiltak

 

FS- 015/17 Vedtak:
Grane formannskap godkjenner at prosjektgruppen for Bolyst jobber videre med oppgaver med bolyst som hovedmål:
- Søke Nordland fylkeskommune om tilskudd til forstudie for "Bergåsen nærmiljøområde".
- Tilskudd til etablering av ny boenhet i egen bolig; utleiedel

- Utvikle/produsere «Grane-filmen», og søke om sponsormidler
- Åpning av Granedagene 2017 / Inspirasjonskveld
- Tilskudd til lag/forening for gjennomføring av bygdekaféer, sommeren 2017
- Friluftskonsert ila. sommeren 2017.
- Deltakelse med stand ved Granedagene og Boligmessa 2017
- Engasjement i en evt. arbeidsgruppe vedr. etablering av aktivitetspark
- Involvere næringslivet bedre i stedsutvikling.

 

Tiltakene må skje innenfor den økonomiske rammen gitt av kommunestyret tidligere; til sammen kr. 1.450.000,-.

2017-09-22 | Les mer