Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
 • norway.png
 • germany.png
 • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Bolysttilskudd

Les print.png email .png

bilde_hus

Går du med byggeplaner? Kan du tenke deg å bygge bolig i Grane kommune?
Da kan du motta kr. 100.000,- i bolysttilskudd.

SØKNADSFRIST:   31. JANUAR 2019


 

Regler / Kriterier for tildeling av bolysttilskudd til oppføring av bolig i Grane kommune  2019

 

 • Inntil kr. 400.000,- av Vefsnafondet kan i 2019 disponeres som tilskudd for å stimulere til økt bosetting i Grane kommune. Midlene hentes fra fondets kommunalrettede del.
 • 4 tilskudd á kr. 100.000,-  tildeles som bolysttilskudd ved oppføring av bolig i Grane kommune.
 • Det søkes om bolysttilskudd på eget søknadsskjema.
 • Det stilles gratis tomt i kommunale boligfelt. (Dok.avgift på 2,5% av salgsverdi på tomta dekkes av kjøper)
 • Det gis 5 års fritak for eiendomsskatt.
 • Oppføring av bolig skal være igangsatt senest 1,5 år etter at tilsagn er gitt, der godkjent byggesøknad ligger til grunn.
 • Tilskuddet gis kun til privatpersoner og mottakere av tilskuddet må selv bosette seg i boligen.
 • Før utbetaling av tilskuddet må mottakere være registrert som bosatt i Grane kommune på byggeadressen.
 • Tilskuddet utbetales ved fremleggelse av ferdigattest på boligen.
 • Tidligere mottakere av bolysttilskudd, vil ikke få innvilget nytt bolysttilskudd.
 • Mottakere av bolysttilsskudd vil ikke få innvilget etableringstilskudd i tillegg.
 • Det gis ikke bolysttilskudd til rivingsobjekt, oppføring av bolig etter brann, vei ombygging eller annet forhold som utløser erstatning.
 • Mottakere av bolysttilskudd som flytter fra kommunen innen 5 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsvis del av tilskuddet.
 • Ved flere søkere enn dekning innen gitte rammer foretas loddtrekning.
   

SØKNADSFRIST:   31. januar 2019
 

Kontaktperson:       Inger Lise Fløtnes, tlf. 75182282

Søknad skjer på eget skjema som ligger på denne linken. Fås også ved henv. til Servicetorget.
Kart over ledige tomter

Søknaden sendes til Grane kommune, Servicetorget, 8680 Trofors.