Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Endringer i kart over løypenett for snøscooter i Grane

Les print.png email  .png

Scooter 2


Grane kommunestyre vedtok den 19.12.17 endringer i kart over løypenett for snøscooter, med tilhørende planbeskrivelse og forskrift, med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag,  Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, og Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter i Grane kommune.

 

 

 

Plandokumentet er tilgjengelig på kommunehuset på Trofors, og saken med vedlegg kan leses her
Vedtaket kan leses her

 

Se www.scooterkort.no for informasjon om åpning av løypenettet og kjøp av løypekort.

 

Kontaktperson:  Jordbrukssjef Torgar Eggen, tlf: 75 18 22 76 / teg@grane.kommune.no