Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Fiske i Vefsna – Oppstrøms Fellingfors

Les print.png email  .png

fiske


Informasjon fra Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning / Vefsnlaks AS:


Laksetrappen i Laksfors ble åpnet for oppslipp av fisk 13. juli. Vi har ikke de siste tall for oppgang klare, men det er nok pr. dato gått opp godt over 2000 fisk.

Fisket fra Laksfors til Fellingfors har således kunnet gå som planlagt fra 15. juli, mens vi på grunn av uheldige omstendigheter har hatt trappen i Fellingfors stengt. En del fisk har nok – på de vannstander vi har hatt siste uke – gått opp forsen utenom laksetrappen.

Trappen i Fellingfors er nå åpen, og fiske kan skje i henhold til de fiskeregler og tilbud som ligger ute på Inatur. Jfr. også hjemmesiden til Vefsnavassdragets Fsikeforvaltning.

Vi beklager at det ikke har vært mulig for Vefsnavassdraget Fiskeforvaltning og Vefsnlaks AS å gi god og sikker informasjon før nå, men situasjonen har vært nokså uavklart også for oss.

Når fisket nå vil gå som planlagt i utgangspunkt vil vi minne om de fiskeregler som gjelder. Disse er tilgjengelige ved kjøp av kort på Inatur og på hjemmesiden til Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning.

Vi vil spesielt minne om regelverket for desinfisering av utstyr. For å kunne fiske lovlig i Vefsna må det kunne fremvises dokumentasjon på gjennomført desinfisering av utstyr. Jfr. Fiskereglene. Oversikt over lokalisering av desinfiseringsstasjoner i Mosjøen, Hattfjelldal og på Trofors finnes på nettsiden til Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning.

Vi ønsker alle fiskere lykke til med gode fiskeopplevelser også oppstrøms Fellingfors resten av årets fiskesesong.

 

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning / Vefsnlaks AS
Jim Nerdal
Styreleder/dgl.leder