Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter
Eple

Grane er blitt folkehelsekommune

Grane kommune har inngått samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid.
2012-05-29 | Les mer
Frisklivssentralen__325599a

Frisklivssentral

Frisklivssentralen startet opp våren 2012 og drives av fysioterapeut Marita Karlsen. Sentralen har tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Dette gjøres gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Det er her ett mål å styrke individets mestring av egen helse.
2012-05-29 | Les mer
Frisklivsresept

Frisklivsresept

Frisklivsresepten er en resept for å forebygge alvorlig sykdom og redusere sykefravær hos personer i risikogrupper. Dette kan være i forhold til: hjerte og kar problematikk, muskel og skjelett plager, diabetes II, høyt blodtrykk, overvekt, lungesykdom, psykisk helse, innaktivitet eller annet.

2012-05-29 | Les mer