Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

AKAN-kontakt

2017-06-28 | Les mer

Fjernsupport IT

2012-11-08 | Les mer

Ansettelses- og arbeidsreglement

Dette reglementet gjelder for ansatte i Grane kommune.
2010-04-11 | Les mer...

Arbeidstid mellom jul og nyttår

Åpningstiden ved kommunale kontor i forbindelse med jul/nyttår blir som følger fom. julen 2003:
Jul- og nyttårsaften opprettholdes tidligere vedtak vedr. fri.
Åpningstid i mellomjulen blir fortsatt kl. 10.00 – 14.00, med ordinær arbeidstid for alle ansatte.
2010-04-11 | Les mer...

Telefonreglement

Grane kommunes regelverk for dekning av telefonutgifter.
2010-04-11 | Les mer...

Fagforeninger

En fagforening er en lokal sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag. En fagforening tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår. Etter andre verdenskrig har også trygdeordninger, velferdsgoder og ulike politiske solidaritetsspørsmål blitt viktige kampsaker.

2010-03-20 | Les mer...