Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Folkevalgt

Som folkevalgt har du et ansvar og en mulighet for å påvirke hvordan din kommune skal se ut i framtida. Som representant for innbyggerne, deltar du i beslutninger om hvordan din kommune skal se ut om 5 år, 50 år og hvilket omfang og kvalitet som tjenestene skal ha i din kommune.

2010-04-15 | Les mer...

Vilkår for folkevalgte

Når du er blitt medlem av kommunestyret, er det viktig for deg å finne ut hvilke vilkår du skal arbeide under. Kommuneloven sier noe om rammevilkår for kommunestyremedlemmene, og de fleste kommuner har egne reglement.
2010-03-15 | Les mer...

Permisjon

Kommuneloven har bestemmelser om retten til permisjon for å ta verv i kommunen eller fylkeskommunen.
2010-03-15 | Les mer...

Folkevalgtes innsynsrett

Grane kommunestyre har i møte den 15. februar 1996 gjort følgende vedtak:
2010-03-15 | Les mer...

Møtegodtgjørelse

Regler om godtgjørelser til de folkevalgte i Grane kommune.
2010-03-15 | Les mer...

Reiseregning

For reiser i regi av Grane kommune ytes godtgjørelse i henhold til Statens reiseregulativ.
2010-03-15 | Les mer...

Tilskudd til politiske parti i Grane

Grane kommune bevilger årlig økonomisk støtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner i Grane. Støtten gis pr. stemme etter samme bestemmelser / retningslinjer som staten har fastsatt for sin støtte til samme formål. Støtten gis etter forutsetningene i Partiloven.
2010-04-27 | Les mer...