Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Formannskapet

Les print.png email  .png

Formannskapet er kommunens driftsstyre og har beslutnings- eller innstillingsmyndighet i en rekke saker som angår kommunens daglige drift. Formannskapet skal også legge fram forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak for kommunestyret. I Grane fungerer formannskapet i tillegg som klagenemnd. Formannskapet er også fondsstyre for Vefsnafondet.


Formannskapet 2015 - 2019:Arbeiderpartiet:
 

Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Bjørn Ivar Lamo, ordfører                                    Ida Cathrin Olsen                   
Britt Aune Olsen, varaordfører                            Annbjørn Brennhaug
Einar Jakobsen                                                Hege Paulsen
                                                                       Johan Petter Naustdal
                                                                       Raimonda Skeiviene
                                                                       Morten Daleng
 
 
                                                                                            
                                                                                             

Senterpartiet:
 
Medlemmer:                                                   Varamedlemmer:

Tor Stabbforsmo                                               Raymond Fagerli                                  
Beate Aimee Kroken                                         Anne Haugbakken     
                                                                       Tor Erik G. Hoff
 

Kontaktinformasjon Formannskapet:

Ordfører Bjørn Ivar Lamo
Tlf. 41 41 94 25
E-post: ordforer@grane.kommune.no