Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Friluftsliv

Hvor legger du turen i Grane kommune?

Les print.png email  .png

Vi har ett turområde i Grane kommune og det er hele kommunen!

Grane kommune har Børgefjell nasjonalpark i øst og Lomsdal / Visten nasjonalpark i vest. Med de mektige elvene Vefsna og Svenningelva midt i mellom er forutsetningene for friluftsliv av alle muligheter i første klasse. Vi har mer enn 2000 fiskevann i kommunen.

Tur alternativer

Som innledningen sier må man utelukke noe for å fremheve noe. Å det er reelt vanskelig da vi har så mye å by på. Men her er noen tips:

Børgefjell nasjonalpark er på 1447 km2. I Børgefjell er det ikke merkede stier og ellers lite tilrettelagt for turisme. Det er som er særpreget er alle vannene og elvene et eldorado for ørret fiske. Ellers er det flott uberørt høgfjellsnatur fra 270 m til 1700 moh. For å gå inn i nasjonalparken anbefales Tommasvatn eller Simskaret som startsted.

Vesterfjellene kaller vi gjerne områdene vest for E6. Her er et mer alpint landskap i forhold til spesielt de østre delene i Børgefjell. Det er flere plasser å starte en tur i disse områdene. Her vil du møte havet i vest, men for de fleste er det mindre turer med fiske, jakt, bærplukking som frister. Landskapet preges av gran og furu skog samt bjørk. Det er forholdsvis mye myrlandskap og fjell. Den nye Lomsdal / Visten nasjonalpark ligger i dette område. Hvor starter du turen?  Stavassdalen er et fint startsted, også flere plasser langs Tosenveien (R.76) er fine utgangspunkt. Gåsvatn område kan anbefales.

Bæråsen i Fiplingdal og fjellene mellom Svenningdal og Fiplingdal er populært utfartssted båds sommer og vinter, og har lett og familievennlig terreng. Her kan du starte fra E6 eller fra "Villmarksveien" gjennom Fiplingdalen.

 Haustreisdalen med flotte fjell og bjørkelier, fiskløsvatn, pilfjellet og områdene nord og øst for kommunesenteret Trofors har flotte turmuligheter. Startsted kan være fra Svartvatn eller i Haustreisdalen.

 Majavatn med store fjellområder også vestover som er verdt et besøk. Som dere forstår er her store områder med villmark. For lengre turer er det viktig å følge fjellvettreglene og ha gjerne god tid.

Allmannsretten gir deg rett til:

Å ferdes fritt til fots og på ski i skog og utmark.
Å plukke vanlige blomster, nøtter, sopp og bær.
Å ferdes over dyrket mark om vinteren når marka er snødekket eller frossen.
Å bruke kano, kajakk, ro- eller seilbåt i vann og vassdrag.
Å ta pauser, raste, bade, slå leir og overnatte i naturen.
Å sykle og ri langs stier og veier i utmarka.

Men allmannsretten gir deg også plikter. Alle som ferdes i naturen har plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å skade naturmiljøet, samt ta hensyn til næringsutøvelse og andre friluftsfolk.

Grane kommune ønsker fjellvandrere store som små velkommen til å bruke våre naturherligheter. God tur!

Jakt

Mulighetene for å drive jakt, især småviltjakt, er svært gode. Store deler av Grane er statsgrunn. Rypejakta er særlig omfattende, men det jaktes også en god del på skogsfugl. Snarefangst er en gammel tradisjon som fortsatt er tillatt for rype i Grane.

Harebestanden er forholdsvis lite beskattet.

Av hensyn til husdyrbeite og tamreindrift, er jakt med hund regulert på statsgrunn i Grane i perioden 10.09. � � 19.09.

Elgjakta er svært ettertraktet og det felles årlig mellom 100 og 150 dyr.

De store urørte naturområdene i kommunen kan også gi andre spennende viltopplevelser, blant annet av store rovdyr. Gaupe, jerv og bjørn har fast tilhold i kommunen og streifdyr av ulv forekommer.Hvor får du kjøpt jaktkort

For jakt i Grane får du kjøpt småviltjaktkort følgende steder:
Børgefjellskolen
Fiplingdal
8680 Trofors
75 18 00 00

Majavatn Hotell
Majavatn
8680 Trofors
75 18 28 22

ICA Sparmat, Trofors
8680 Trofors
75 18 11 56

ICA Sparmat, Fiplingdal
Fiplingdal
8680 Trofors
75 18 27 22

Tore Svartvatn
Svenningdal
8680 Trofors
75 18 13 89

Statskog Nordland, Trofors
8680 Trofors
75 18 10 90


Alle som skal drive jakt i Grane må løse jegeravgiftskort. For å få dette må man ha bestått jegerprøven. Direktoratet for naturforvaltning sender ut innbetalingsskjema til alle registrerte jegere.I tillegg må man løse jaktkort for det området man ønsker å drive jakt. Regler fås ved kortkjøp.

Jakttider og fredninger
Jakt og jakttider etter viltlovens bestemmelser. Bare de artene det uttrykkelig er fastsatt jakttid for, kan felles. De øvrige artene er fredet. Fredningen omfatter også viltets egg, reir og bo. Jakt og fangst skal utøves på en slik måte at viltet ikke utsettes for unødige lidelser. Det må heller ikke oppstå fare for skade på mennesker eller husdyr eller på eiendom.

I tiden fra og med 24.12. til og med 31.12., samt langfredag, påskeaften og 1. påskedag er all jakt og fangst forbudt. Utsatte fangstredskaper skal tas inn eller settes ut av funksjon.Søknadsfrister, regler for tildeling
For småviltjakt med hund i perioden 10.09. - 19.09. i Grane er søknadsfristen 1. mai. Søknaden sendes til Statskog Nordland.

Ellers ingen søknadsfrist (fritt salg av jaktkort).

Fiske

Grane er et eldorado for fiskeinteresserte både når det gjelder innlandsfisk og laksefisk.
I Grane finnes omlag 2000 vatn og tjønner. De fleste er rene ørretvann, men i enkelte er det også røye.
Vefsna, Nordlands største vassdrag, går gjennom vår kommune og gir sammen med sidevassdraget Svenningdalselva 126 km. lakseførende strekning.


Laksefiskekort selges hos:

Laksfors / Fallan elveeierlag:

Inger Laksfors
Laksfors
8680 Trofors
75 18 24 19

Arne Lien
Laksfors
8680 Trofors
75 18 21 44

Ove Henrik Reinfjell
Høgmo
8680 Trofors
75 18 21 19

Rune Solhaug
8680 Trofors
75 18 21 47

Jon Laksforsmo
Laksforsmoen
8680 Trofors
75 18 94 58

Odd Magne Rosvold
Nedre Laksfors
8658 Mosjøen
75 17 70 64

John Kvandal
Turmo
8658 Mosjøen
75 18 95 29

Knut Aas
Fallmoen
8658 Mosjøen
75 18 95 49

Aasmund Aas
Ostun
8658 Mosjøen
75 18 95 23