Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Forsiden - Aktuelt

Frisklivssentral

Les print.png email  .png

Frisklivssentralen__325599a Frisklivssentralen startet opp våren 2012 og drives av fysioterapeut Marita Karlsen. Sentralen har tilbud til personer og grupper i befolkningen som har behov for hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og/eller tobakk. Dette gjøres gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Det er her ett mål å styrke individets mestring av egen helse.

Frisklivssentralens motto: ”små skritt- Store forbedringer”.

Hensikten:
- Vektlegge endring av levevaner og derved hindre eller utsette medikamentell behandling.
- Mer fysisk aktivitet i hverdagen – bedre helse på kort og lang sikt.
- Økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær.

Utfordringer i Norge:

• I Norge er 80% av den voksne befolkningen for lite fysisk aktiv i forhold til gjeldende anbefalinger (30 min moderat aktivitet daglig). Vi er dårligst i Europa!!
• En av fem voksne har fedme.
• Hvis vi sammenligner oss med USA, så er vi gått forbi den voksne hvite amerikanske befolkning når det gjelder overvekt (BMI = 25-30). Vi har ikke helt nådd dem igjen når det kommer til fedme (BMI = over 30), men vi nærmer oss.
(BMI = kg / m2, f.eks 60kg / (1.6m x 1.6m) = 23,44)
• Antall personer med type II diabetes er doblet de siste 30 år.
• Kostholdet har bedret seg på flere områder, men fortsatt er inntaket av frukt og grønt lavere enn anbefalt, og mettet fett, salt- og sukkerforbruket er for høyt.
• En femtedel av den norske befolkning røyker daglig.
• Sykefraværet og antall personer i Norge som mottar trygdeytelser, er høyt. I 2009 lå sykefraværet på 7,7%, mens vel 11% av den yrkesaktive befolkningen mottok uføreytelser.
• Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser er de vanligste årsakene til trygdeytelser. Dette er tilstander hvor fysisk aktivitet i stor grad kan ha en forebyggende og behandlende effekt.
• Sykdommer relatert til helseatferd medfører både direkte og indirekte et betydelig velferdstap: tap av mange leveår med god livskvalitet, tap av mange gode år i arbeidslivet og store kostnadder til behandling i helsevesenet.
• Det er beregnet at en fysisk innaktiv 55- åring som øker sitt aktivitetsnivå slik at han tilfredsstiller anbefalingene, vil vinne 4,17 leveår uten kronisk sykdom.
• Antall personer over 67 år i Norge vil øke fra 614 000 i 2008 til 1,6 millioner i 2060. Dette vil bety en økt andel som lever med kroniske sykdommer.
• Gode levevaner gjennom hele livet har stor betydning for funksjonsevnen i alderdommen.

Tilbudet i Grane kommune:
Deltagerne i Frisklivssentralen blir henvist til sentralen gjennom en frisklivsresept. Når sentralen mottar resepten tas det kontakt med deltager over tlf for å avtale time for en helsesamtale. Under helsesamtalen kommer man frem til hva deltageren ønsker hjelp til og det settes i gang tiltak i forhold til dette. Det kan være fysisk aktivitet, kosthold og/eller endring av røykevaner.

Dersom vedkommende ønsker hjelp i forhold til fysisk aktivitet blir det avtalt tid for en 10 min gangtest. Så kan vedkommende delta på gruppetrening i 12 uker. Dersom vedkommende ønsker å trene på egenhånd er det muligheter for dette, men da får man ikke samme tette oppfølging som man ville fått med deltagelse i gruppe. Etter 12 uker er det en ny samtale og test, for å evaluere opplegget og motivere deltager. Her finner man ut hva som er veien videre. I tillegg til deltagelse i gruppe vil deltagerne få tilbud om kort til hall og treningsrom i reseptperioden, de kan her delta på aktiviteter i åpningstiden. Det er en egenandel 300 kr.

Dersom man ønsker hjelp i forhold til kosthold, vil det i september i år starte ett ”bra mat” kurs. Dette er ikke ett slankekurs, men ett motivasjonskurs for endring av vaner. Det vil være en egenandel på kurset på 500 kr, som skal dekke mat og materiell. Kurset går over 5 kvelder fordelt på 12 uker. Her får man blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltagere og lærer å lese varedeklarasjon. Temaet er bra mat i teori og praksis.

I forhold til endring av røykevaner har ikke sentralen så godt tilbud enda, men dette skal bli bedre etter hvert.

Kontaktinformasjon Frisklivssentralen i Grane:

Fysioterapeut Marita Karlsen, tlf 917 67 176 eller e-post: marita.karlsen@grane.kommune.no