Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

God jul og godt nytt år

Les print.png email  .png

Bjørn Lamo jul

Så er man atter der at julen og et nytt år står foran. Den tiden med julen, solsnudagen og et nytt år, er gjerne også tiden til ettertanke og samtidig en tid for å se opp og fram.

2017 har vært et begivenhetsrikt år i og for Grane kommune. Grane kommune er 90 år i år, og vi skal ha en markering torsdag 14. desember kl 18.00 i hallen på skolen.

Vil nevne noe av det som fra kommunen sin side gjør året spesielt. Utbygging av ny E6 gjennom kommunen vår. 18. mai var Hæhre i gang med det fysiske arbeidet fra Tosenkrysset og sørover. Brakkeriggen i Svenningdal er i drift, og huser en stor arbeidsstyrke. Oppstartsbevilgning til parsellene Kapskarmo, Svebakk -  Lien kom i statsbudsjettet i høst, det betyr oppstart i 2018 på disse to parseller.

Vefsna ble smittet med gyro midt på 70 tallet. Det har vært en lang vei frem til behandlingen i 2011 – 2012, og når friskmeldingen var et faktum 28 september ble det en merkedag for mange av oss. Med laksefiske tilbake vil det bety en ny æra for Vefsn-region, som vil skape bolyst og næring samt identitet.                                                                                     

Sommeren 2017 med Granedagenes innholdsrike program med åpning og inspirasjonskveld mandag 12. juni i hallen. Med program hver dag hele uken, og avslutning søndag 18. juni med Stavassdagen og siste forestilling av årets revy «Grane i 90». Det var noe for de fleste.

Rafting har de fleste Graneværinger fått et forhold til i løpet av sommeren, ca 350 personer var med på rafting i Auster-Vefsna. Årets utgave, den andre i rekken, av Vefsna elvefestival ble også en suksess med nær dobling av besøkende.

Sommertoget til Trofors. NRK sin sommersatsning fulgte jernbanen i sommer. Trofors ble sendested 29 juni, direkte tv sending fra 21.30 til 22.30. Vi hadde et rikt program fra toget kom 14.20 frem til direktesendingen på tv. Scene med musikk og underholdning fra kl. 15 og utover, matsalg og mye aktiviteter. Radioen med P1+  sendte direkte og Reiseradioen sendte også fra Trofors. Med et "kanon"-vær og folket som stilte opp, det ble nok det årets store happening på Trofors.

Marcus og Martinus sin suksess føler vi vel alle Graneværinger en stolthet over å bivåne. Filmen «Sammen om drømmen» hvor Trofors blir fremhevet på en så fin måte gjorde oss stolte og rørte. Filmen «Sameblod» også med aktører fra Grane er en viktig og god film. Så 2017 vil nok også stå som filmåret i Grane.

Nytt klubbhus ble ferdigstilt i uke 46. Vi håper at det vil gi et godt tilbud til flere aktiviteter, samt moderne fasiliteter til idrettsarrangement på idrettsplassen. Det gamle klubbhuset skal ombygges til lager. Ny scene ved bygdetunet skal på plass til våren. Børgefjell laft leverer bygget som er klart og lagret, grunnarbeider er gjort og platten hvor scenen skal stå er støpt.

Stortingsvalget 11. september er ikke alle, meg selv inkludert, fornøyd med. Men demokratiet har talt og regjeringen Solberg fortsetter. Vi håper på en best mulig politikk for kommuner som vår. Ellers blir det å arbeide politisk å prøve og påvirke til regionens beste. Men vi ser at dagens regjering strammer inn på rammene, og forordninger som har tilgodesett særlig distriktskommunene. I skrivende stund har formannskapet gjort sin innstilling til neste års budsjett i Grane, dette skal vedtas 19 desember i kommunestyret. At Helgeland Sparebank la ned i Grane som en av mange lokalavdelinger var ikke overraskende. Men vi beholder minibanken og den flyttes til Coop.

Den store politiske og administrative saken i Grane er arbeide med å berede grunnen for å bygge et nytt sykehjem, helsetun. Dette er en prosess som mange er involvert i og som er krevende. Søknad om finansiering til husbanken må være gjort før jul. Så får videre prosess vise om vi har økonomisk rygg til denne investeringen.

Jeg vil ønske alle som har planer om å flyttet til oss velkommen. Vi har mye å by på, med gode oppvekstforhold for barn, full barnehagedekning ny skole med skolefrokost fra 1 -10 klasse, god eldreomsorg, flott natur og gode kommunikasjoner, så da er Grane Kommune midt i blinken.

Julehøytiden er for de fleste forbundet med lys og glede, men for en del er det en tid som er vanskelig, en tom stol, sykdom med mer. Ta deg tid til å ta nabopraten, bruk litt tid på noen som du vet trenger oppmerksomhet.

Jeg ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år

Bjørn Ivar Lamo

Ordfører