Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Revidert ordensreglement Grane barne- og ungdomsskole

Revidert og godkjent 02.05.2019

2019-05-06 | Les mer

Elevundersøkelsen

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen 

2018-10-05 | Les mer

Kontaktinformasjon for Grane barne- og ungdomsskole

Telefon sentralbord: 75 18 08 60

E-post: gbukont@grane.kommune.no

Rektor: Mette Haustreis

E.post: mette.haustreis@grane.kommune.no

 

Telefon: 75 18 08 62

Assisterende rektor: Kjell Nordlund

Telefon: 75 18 08 63

SFO-leder: May Kristin Saugestad

Telefon SFO: 481 06 696

2016-11-25 | Les mer

Prosjekt Barn og familie-Barn som pårørende

Målsettingen for deler av prosjeketet er forebyggende arbeid blandt barn og unge.

Les mer om dette her:

2018-03-22 | Les mer

Tverrfaglig team

Tverrfaglig team består av representanter fra skole, barnehage, psykisk helse- og rustjenesten, barnevern, helsesøster og folkehelsekoordinator. Teamet har  møter ca. hver 6. uke.  

Les mer her: PDF document ODT document

2018-03-22 | Les mer

Virksomhetsplan 2016-2020

Virksomhetsplan

Vårhalvåret 2016 ble det utarbeidet ny virksomhetsplan for Grane barne- og ungdomsskole. Planen ble gjort gjeldende fra skolestart august 2016, etter at den ble vedtatt i skolens samarbeidsutvalg i mai, og godkjent i Komite for oppvekst og kultur i juni 2016.

2016-11-27 | Les mer

Foreldrepålogging

Its learning - vår læringsplattform

Vår læringsplattform er Its learning, og vi jobber med å få klar foreldrepålogging slik at foreldre og foresatte kan gå inn å følge med på hva barna gjør av arbeidsoppgaver på skolen, samt følge med på om arbeid er levert og se på vurderinger som blir gitt.

 

2016-11-27 | Les mer

Søknadsskjema for permisjoner for elever i grunnskolen i Grane

Skjemaer

2016-11-25 | Les mer

Ordensreglement

2016-11-25 | Les mer