Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Grane kommunes kulturpris 2019

Les print.png email  .png

Mål og visjoner

Grane kommune skal i år dele ut en kulturpris. Denne består av en gavesjekk på kr. 6 000,-, samt et diplom. Tildelingen skjer under Granedagan i juni.

Grane kommune ønsker forslag på aktuelle kandidater og oppfordrer privatpersoner, lag og foreninger til å bidra i dette arbeidet.

Statutter for tildeling av Grane kommunes kulturpris


1. Grane kommune deler ut en "Grane kommunes kulturpris". Prisen deles ut det siste året i hver valgperiode, så fremt det kommer inn forslag på kvalifiserte kandidater.

 

2. Formålet med kulturprisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet. Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen av hvem som bør tilstås kulturprisen.


3. Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenstfullt arbeid til fremme av kulturlivet i Grane.


4. Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en person. I spesielle tilfeller kan den likevel deles mellom to eller flere personer. Videre kan kulturprisen tildeles kunstforeninger og andre kunstneriske eller kulturelle organisasjoner.

 

5. Ordføreren i Grane eller den han/hun bemyndiger til det, overrekker prisen. Ved overrekkelsen bør kulturprisen ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.


6. Komite for oppvekst og kultur fastsetter hvem som skal tildeles kulturpris. Jfr. Grane formannskaps vedtak i sak 89/98.

Komiteen kan også avgjøre at prisen ikke skal utdeles dersom en ikke finner kvalifiserte kandidater.


Tidligere kulturprisvinnere:

1985 Halvor Homo

1986 Olav Hofstad

1987 Gustav Kappfjell

1988 Astrid Schiefloe Kappfjell-li

1989 Harry Nordgård

1990 Per Laksfors

1991 Gerd Granås

1992 Grane Skolekorps

1993 Valter Haustreis

1994 Grane Idrettslag

1995 Ivar Brede Lie

1996 Eli Tosdal

1997 Magne Laksfors og Jentoft Johansen

1998 Ikke utdelt

1999 Åse Granmo

2003 Lise May Olsen

2007 Laila Forsmo

2011 Steinar Lund

2015 Ingrid Marie Fagerli


Forslag med begrunnelse sendes til Grane kommune, Kulturkontoret, 8680 Trofors eller pr. e-post til rune.stabbforsmo@grane.kommune.no innen 1. april 2019.