Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Hjelpemiddelkontakt

Ved behov for hjelpemidler kan hjemmesykepleien kontaktes på tlf 75 18 08 52.

2018-05-03 | Les mer

Helse- og omsorgsavdelingen

Helse - omsorgsavdelingen
Industrivegen 2
8680 Trofors
Helse- og omsorgssjef Karin Nilsen
Tlf. 751 82238.
E-post: karin.nilsen@grane.kommune.no

2017-04-06 | Les mer

Koordinerende enhet

Tildelingskontoret i Grane
Skolevegen 23, 8680 Trofors.
Tlf. 75180859. 
Saksbehandler/sykepleier Hege Paulsen.
E-post: hepa@grane.kommune.no

 

 

2017-04-06 | Les mer

Legevakt og fastlege

Kommunelegen i Grane, Helsesenteret, Industrivegen 2,  8680 Trofors.
Tlf. 75180880.
Kommuneoverlege Haakon Ljosland.

2017-04-03 | Les mer

Helsestasjon

Helsesøstertjenesten i Grane kommune, Industrivegen 2, 8680 Trofors.
Helsesøster Anita Nilssen, skolehelsetjenesten, tlf. 91369295. E-post: anita.nilssen@grane.kommune.no
Helsesøster Heidi Skar, helsestasjonen, tlf 75182263. E-post: heidi.skar@grane.kommune.no

2017-04-03 | Les mer

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten i Grane
Skolevegen 23, 8680 Trofors.
Tlf. 75180850 / 41665625 (døgnbemannet vakttlf.)
Leder hjemmetjenester Linda Gunnarsen Svartvatn
E-post: lgu@grane.kommune.no

2017-04-03 | Les mer

Sykehjem

Grane sykehjem, Skolevegen 23, 8680 Trofors.
Telefon 751 80 853.
Leder sykehjem Åse L. Pettersen.
E-post: asli@grane.kommune.no

2017-04-03 | Les mer

Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse- og rustjenesten
Helsesenteret, Industrivegen 2, 8680 Trofors.
Tlf. 75182271.
Leder Berit Rise.
E-post: bri@grane.kommune.no

2017-04-03 | Les mer

Folkehelse

God forvaltning av befolkningens helse er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Folkehelseloven, som trådte i kraft 1. januar 2012, definerer folkehelse som befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

2017-04-03 | Les mer

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg. Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening. Kommunens fysioterapitjeneste eller legen din vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet. Du kan motta tjenesten uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon. Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke fysioterapitjenesten, kan du få tilbud om at behandlingen skal foregå hjemme. 

2017-04-06 | Les mer