Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Helsefremmende barnehager

Folkehelse:

Les print.png email  .png

Helsefremmende barnehage

Grane kommunale barnehage og Karius & Baktus kulturbarnehage har fått godkjenning som helsefremmende barnehager.

Grane kommune og Nordland fylkeskommune har en samarbeidsavtale om folkehelsearbeid. En av forpliktelsene i denne avtalen er at vi skal jobbe for å skape helsefremmende barnehager og skole i kommunen.
Nordland fylkeskommune har utarbeidet kriterier for helsefremmende barnehager.

 

God helse er viktig for barns utvikling og mestring. Barnehagene er en viktig arena for god helseutvikling. Grunnlaget for kriteriesettet bygger på FNs barnekonvensjon, barnehageloven, folkehelseloven og gjeldende forskrifter for barnehager. Barnehagen er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.
 

Formål: Helsefremmende arbeid i barnehagene skal bidra til god helse, trivsel og gode holdninger for barn og ansatte.
 

•Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen.
•Barnehagen arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø.
•Alle barna er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag.
•Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges.
•Barnehagen er tobakksfri.
•Barnehagen har fokus på god hygiene.
•Barnehagen bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende.
•Barnehagen har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov.
•Barns medvirkning vektlegges.
•Barnehagen arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid.
 

Her kan du se hvilke barnehager i Nordland som har fått godkjennnig som helsefremmende barnehage:

Karius og Baktus kulturbarnehage, Grane
Grane kommunale barnehage, Grane
Skutvik barnehage, Hamarøy
Varntresk oppvekssenter, Hattfjelldal
Susendal oppvekstsenter, Hattfjelldal
Hattfjelldal oppvekstsenter, Hattfjelldal
Herøy barnehage, Herøy
Solli barnehage, Herøy
Reipå barnehage, Meløy
Andungen barnehage, Andøy
Nesna barnehage, Nesna
Rødstua barnehage, Nesna
Rabben Studentbarnehage, Nesna
Hemnes barnehage, Hemnes
Finneidfjord barnehage, Hemnes
Bjerka barnehage, Hemnes
Korgen fysakbarnehage, Hemnes
Tømmerheia naturbarnehage, Hemnes
Sørfjellet gårds- og friluftsbarnehage, Hemnes
Fagerthun barnehage, Vefsn
Valnesfjord barnehage, Fauske
Vestmyra barnehage, Fauske
Erikstad barnehage, Fauske
Hauan barnehage, Fauske
Lyngheia barnehage, Fauske
Stemland barnehage, Fauske
Sulitjelma barnehage, Fauske
Løkta barnehage, Sørfold
Jektvik barnehage, Rødøy
Tjongsfjord barnehage, Rødøy