Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Høring og offentlig ettersyn:

Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021

Grane kommunes budsjett for 2018 og økonomiplan 2018-2021 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Budsjett 2018

Økonomiplan 2018-2021 PDF document ODT document

Høringsfrist 15. desember 2017.

Merknader sendes:

Epost

Eller:

Grane kommune

Industrivegen 2

8680 Trofors

2017-11-24 | Les mer
spørsmålstegn

Høring og offentlig ettersyn:

Forslag til planstrategi for 2016 - 2020

Grane kommunes forslag til overordna planstrategi for perioden 2016 - 2020 er lagt ut til offentlig ettersyn og høring frem til 27.10.2016. 

2016-09-27 | Les mer

Sørstorsand hyttefelt

Sørstorsand Hyttefelt, Majavatn
Reguleringsendring er vedtatt. Det er nå tillatt med vann/avløp/renseanlegg.
Teknisk- og næringssjefen
2011-10-12 |

Reguleringsplan Middtun hyttefelt

Reguleringsplan for Midttun hyttefelt er vedtatt endret.
2011-10-12 | Se reguleringsplan

Offentlig ettersyn Nyrud hyttefelt i avsatt hytteområde nordøst for Nedre Fiplingvatn

Det legges nå ut til offentlig ettersyn: Nyrud Hyttefelt. Feltet består av 19 nye hytter og 7 eksisterende i et hyttefeltet avsatt i kommuneplanerns arealdel (2003).
Grane kommune har tatt konsekvensutredningsspørsmålet opp til vurdering. Vi mener det ikke er nødvendig med KU, dersom ikke høringsuttalelser avdekker interessekonflikter som må utredes.

Vi vet det er kulturminner i området og har bedt søker regulere disse, dette er nå gjort.
2011-05-26 | Les mer

Høringer

Grane kommune har av og til saker til offentlig høring.
Dette kan være i forbindelse med behandling av større saker som kommuneplan og handlingsprogram, eller mindre saker som i utgangspunktet kun sendes til et mindre utvalg høringsinstanser, og/eller hvor det er bare er ønskelig med innspill fra innbyggerne.

Alle høringer som er lagt ut, kan det sendes inn elektronisk høringsuttalelse på via skjemaet du finner ved å klikke på linken lengre ned på siden.
2010-03-24 | Les mer...