Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Informasjon om eiendomsskatt i Grane kommune

Til hjemmelshavere av eiendom i Grane kommune

Les print.png email  .png

Kommunestyret i Grane har vedtatt:

KS-011/19 Vedtak:

Det gjennomføres allmenn taksering av fast eiendom i Grane kommune i 2019, som får virkning fra og med 2020. Dette innebærer også at kriteriene for eiendomsskatt i Grane kommune revideres. Jfr. Lov om eigedomsskatt for kommunane av 06.06.1975.

Deltakelse på besiktigelse
Firmaet Eskan AS er innleid til å gjennomføre besiktigelse og bistå med eiendomsskatten. Det vil kun bli foretatt en utvendig besiktigelse, og kommunen er derfor ikke avhengig av at du er til stede ved besiktigelsen. Hvis du imidlertid ønsker å være til stede må du sende oss en skriftlig melding om dette, gjerne pr. e-post innen 26. juli 2019. Se nederst i brevet for opplysninger om kontaktinformasjon.

Du vil da bli kontaktet i forbindelse med besiktigelsen. Dersom det er konkrete forhold som du ønsker skal vurderes og du selv ikke kan delta ved besiktigelsen må du gjerne sende oss informasjon om dette. Dersom det allerede har vært foretatt besiktigelse av din eiendom, vil det bli foretatt ny besiktigelse dersom du ønsker å være til stede.

Fastsetting av takstverdi på boligeiendom
Sakkyndig nemnd vil fastsette takst for de ulike eiendommer basert på utvendig besiktigelse av hver enkelt eiendom. Antatt markedsverdi for den enkelte eiendom legges til grunn. Antatt markedsverdi og takst framkommer ved at faktaopplysninger knyttet til arealtall på de enkelte bygg samt tomt blir multiplisert med en på forhånd bestemt kvadratmeterpris. Kvadratmeterprisen blir differensiert gjennom skjønnsmessige vurderinger knyttet til forhold både innenfor og utenfor eiendomsgrensen. Den bygningsmessige tilstand og beliggenhet blir således hensyntatt. Nøkternhet vektlegges i verdifastsettelsen slik at taksten ikke overstiger markedsverdi.

Fastsetting av eiendomskattetakst er sakkyndig nemnd sitt ansvar.

Skattesatsen
Det er kommunestyret som fastsetter eiendomsskatten. Dette gjøres gjennom å fastsette promillesats, eventuell reduksjonsfaktor og eventuelt bunnfradrag for bolig- og fritidseiendommer.

Videre prosess

  • Besiktigelse av eiendommer vil foregå i tidsrommet august — september 2019
  • Innen utgangen av februar 2020 sender vi melding om takst og skatteseddel. Eiendomsskattetakstene legges ut til offentlig ettersyn
  • Klagefrist på eiendomsskattetakstene er seks uker etter oppstart av offentlig ettersyn.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller innspill til besiktigelsen, kan du kontakte eiendomsskattekontoret på følgende måte:

Post

Grane Kommune

Eiendomsskatt

Industriv. 2

8680 Trofors

Telefon

Grane kommune - Servicetorget tlf. 75 18 22 00. (mandag — fredag kl. 10:00 — 15:00)

E-post post@grane.kommune.no

Viktig

Merk alle skriftlige henvendelser med:

Eiendomsskatt

Navn

Telefon - hvor vi kan treffe deg på dagtid Gårds- og bruksnummer og/eller veiadresse