Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Kommunestyret

Les print.png email  .png

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere for fire år av gangen, etter de reglene som er gitt i valgloven og i kommuneloven. Grane har 17 kommunestyrerepresentanter.


Stemmerett
Regelen om stemmerett ved valg og om valg av medlemmer til kommunestyret er gitt i valgloven. Alle som har stemmerett ved valget og som er bosatt i kommunen kan velges inn i kommunestyret. Det gjelder visse regler for fritak.

 

Myndighet
Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og velger medlemmer til andre kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg. Kommunestyret behandler saker som legges frem av formannskapet og komiteene.
 
Møter
Kommunestyret holder møte etter årlig vedtatt møteplan. Ordføreren innkaller til møtet, som holdes i kommunestyresalen i rådhuset og er åpent for publikum.
 
 
Kommunestyrerepresentanter 2015-2019:
 
Det norske Arbeiderparti:
Bjørn Ivar Lamo, ordfører.
Britt Aune Olsen, varaordfører.
Annbjørn Brennhaug
Johan Petter Naustdal
Einar Jakobsen
Ida Cathrin Olsen
Morten Daleng
Hege Paulsen
Raimonda Skeiviene
 
Senterpartiet:
Tor Stabbforsmo
Raymond Fagerli
Beate-Aimee Kroken
Kolbjørn Eriksen
Anne Haugbakken
Tor Erik Granmo Hoff
Jan Otto Fiplingdal
 
Fremskrittspartiet:
Henny Hagerup Nilsen
 
 
 
 
 
 
Ordfører Bjørn Ivar Lamo
Tlf. 75 18 22 23
 
Rådmann Tone Larsen
Tlf 75 18 22 22