Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Kontaktliste ansatte

Les print.png email  .png

 


 
ANSATTE I GRANE KOMMUNE
     kontor
E-post
Stilling
Navn
Nr.
Adr.
SERVICETORGET
Sentralbordet
 
75 18 22 00
 
Leder
Tove Brennhaug
75 18 22 80
 
Konsulent / Formannskapssekretær
Inger Lise Fløtnes
75 18 22 82
 
Fullmektig
Hilde Haukland
75 18 22 81
 
 
 
 
 
 
SENTRALADMINISTRASJON
Personalsjef
Anita Mellingen
75 18 22 21
 
Rådmann
Øyvind Toft
75 18 22 22
 
oyvind.toft@grane.kommune.no
Ordfører
Bjørn Ivar Lamo
75 18 22 23
 
IT-konsulent
 
Børge Odden
 
75 18 22 27
 
 
     
 
 
KOMMUNEKASSEN
Økonomisjef
Rigmor Tverå
75 18 22 32
 
Saksbehandler – skatt
Tone Fiplingdal
75 18 22 31
 
Sekretær - lønn
Regina Thom
75 18 22 33
 
OPPVEKST- OG KULTURAVDELINGEN
Kulturskolerektor
Åse Granmo
75 18 22 40
 
Oppvekst- og kultursjef
Anne Kristin Solheim
75 18 22 41
 
Biblioteksjef
Randi Fløtnes
75 18 22 45
 
Kulturleder
Rune Stabbforsmo
75 18 22 46
 
Bibliotek
Bjørn Barstad
75 18 22 47
 
 
Frivilligsentralen:                                                
Daglig leder
Wenche Halland    
95 33 10 81
 
Barnevern
Barnevernsleder 
Mona Krutnes
75 18 22 25
 
 
Barnevernskonsulent
Lisa Mari Olsen
75 18 22 54
 
LisaMari.Olsen@grane.kommune.no
Vernepleier Mimmi Næss Silvik 75 18 22 74   mina@grane.kommune.no
AVDELING TEKNISK NÆRING
Teknisk og næringssjef
Arne Martin Husby
75 18 22 78
 
Fagarbeider Oppmåling
Trond Emil Ånes
75 18 22 52
 
Bygningsingeniør
Ole Kristian Andersen
75 18 22 53
 
Arealplanlegger
Lisa Reneé Skulstad
75 18 22 51
 
Jordbrukssjef
Torgar Eggen
75 18 22 76
 
Veterinær
Silje Sigerstad (Vakttelefon)
95 40 71 37
 
 
Telefax
 
75 18 22 58
 
 
HELSEAVDELINGEN
Psykiatrisk sykepleier
Berit Rise
75 18 22 71
 
Sosionom
Synnøve Johansen
75 18 22 66
 
Helsesøster
Anita Nilssen
75 18 22 63
 
Folkehelsekoordinator
Rune Stabbforsmo
90 51 86 56
 
Sosionom Silvia Breivik 75 18 22 60    silvia.breivik@grane.kommune.no
Sykepleier Heidi Skar 75 18 22 60   heidi.skar@grane.kommune.no
Diabetessykepleier Hilde Paulsen 75 18 08 80   hilde.paulsen@grane.kommune.no
Fysioterapeut/Manuellterapeut

Carlos Cruz Chomon

90 81 63 38

 
LEGEKONTOR
 
75 18 08 80
 
 
NAV
OFFENTLIG NR. TIL NAV     (SENTRALT)
55 55 33 33
 
 
Leder
Irene Johansen
55 55 33 33
 
Veileder
Henny H. Nilssen
55 55 33 33
 
Veileder
Monica Kroken
55 55 33 33
 
Veileder
Roger Svartvatn
55 55 33 33
 
Flyktningekonsulent Hege Paulsen 55 55 33 33  

hege.paulsen@nav.no

Telefax
 
75 42 76 11
 
 
MENIGHETSKONTORET
Kirkeverge
Arnstein Ingebrigtsen
99 52 66 31
 
Prest
Klaus Bobe 
75 18 22 44
 
Kirketjener
Ernst Haustreis
 
 
     
Organist Åse Granmo 92 64 35 66   ase.granmo@grane.kommune.no
PLEIE OG OMSORG
Helse og omsorgssjef
Karin Elisabetn Nilsen
75 18 22 38
 
kani@grane.kommune.no
Hjelpemiddelkontakter
 
75 18 22 55
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Grane Sjukeheim:
 
 
Enhetsleder
Åse Linder Pettersen
75 18 08 55
 
Telefax
 
75 18 08 57
 
 
Vaktrom 1.etasje
Vaktansvarlig
75 18 08 53
 
 
Vaktrom 2.etasje
 
75 18 08 54
 
 
Kjøkken
 
75 18 08 58
 
 
Pasienttelefon
 
75 18 13 52
 
 
Saksbehandler
 Hege Paulsen
75 18 05 59
 
Hjemmetjenesten:
 
 
Vaktrom   75 18 08 52    
Enhetsleder
Linda Gunnarsen
75 18 08 50
 
Telefax
 
75 18 08 56
 
 
Hjemmesykepleien         Mobil
Vaktansvarlig      
Fra kl 08.00- 22.00
41 66 56 25
 
 
SKOLER
Grane barne- og ungdomsskole
 
 
Kontor
Hilde Haukland
75 18 08 60
 
Rektor
Mette Haustreis
75 18 08 62
 
mette.haustreis@grane.kommune.no
Inspektør
Kjell Nordlund
75 18 08 63
 
Rådgiver
Astri Brennhaug (permisjon)
75 18 08 66
 
 
Lærerrom
 
75 18 08 70
 
 
Telefax
 
75 18 08 61
 
 
Stormoen Skole
 
 
Personalrom
 
75 18 09 50
 
 
SFO
 
48 10 66 96
 
 
Telefax
 
75 18 09 59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRANE KOMMUNALE BARNEHAGE
Styrer
Anne Grete S. Solhaug
75 18 08 90
 
Avdeling 1
 
75 18 08 91
 

Felles mobil:
41 52 67 82
Avdeling 2
 
75 18 08 92
 
Avdeling 3
 
75 18 08 93
 
Avdeling 4
 
75 18 08 94
 
Telefax
 
75 18 08 99
 
UTEARBEIDERE – TEKNISK
Frank Hepsøe
91 69 62 51
 
 
Gjermund Johansen
91 58 24 91
 
 
Geir Ole Hultgren
48 04 10 21
 
 
Dan Ketil Hofstad
90 22 12 89
 
 
 
 
 
 
Torbjørn Bogfjelldal
95 13 10 07
 
 
 
 
 
 
Øyvind Abel
41 52 02 63
 
 
Vaktmester (Roy)
95 88 68 73
 
 
 

Personvernombud Alf Leinan:   aleinan@online.no