Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Nyheter

Næringsfond - Vefsna

Grane kommune fikk 60 millioner som kompensasjon da Vefsna ble vernet mot kraftutbygging i juni 2009.
I tilsagnsbrevet fra Nærings og Handelsdepartementet følger et regelverk for bruk av midlene.
Grane kommunestyre har vedtatt at formannskapet skal være fondsstyre. Pengene er satt på rentebærende konto hos Helgeland Sparebank, dette etter pristilbud fra flere banker og forhandlinger.
Søknader om støtte sendes Grane kommune. Møteplan tilsier 4 møter i fondsstyret pr år i utgangspunktet. Spørsmål vedrørende dette kan stilles Grane kommune, eller Ellen Schjølberg i Grane Næringsutvikling.

2010-03-15 | Les mer...

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge utløser bærekraftige innovasjoner gjennom å tilby tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgiving, nettverk og profilering.
2010-03-24 | Les mer...