Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, søknad om tilskudd 2018

Les print.png email  .png

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheter for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrene inntekt og sosiale situasjon.


Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår familier i målgruppen, når tiltaket retter seg mot kultur- fritids- og ferieaktiviteter. 
 

Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder.

Alle søkere skal benytte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets søknadsskjema og søke gjennom søknadsportal for tilskudd. Søknad sendes direkte til direktoratet.

Dersom behov for veiledning og ytterligere informasjon, kontakt Folkehelse v/Rune Stabbforsmo, tlf. 75182238/90518656.
Søknadsfrist: 8. desember 2017.