Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
 • norway.png
 • germany.png
 • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Økonomisk støtte til rusfrie arrangement - 1. halvår 2019 - Søknadsfrist 1. mai 2019

Les print.png email .png

Penger, lommebok, kjøpekraft. Foto:Gunnar Lier

Jfr. rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt i kommunestyret, inviteres organisasjoner / enkelt personer til å søke midler til enkelttiltak / arrangement for ungdom.

 Retningslinjer for tildeling av midler til rusfrie arrangement i  Grane:

 1. Tildelte midler skal komme ungdom i Grane kommune til gode.
 2. Maks grense på tildelte midler pr. år / tiltak settes til kr. 15.000,-
 3. Midler til tildeling annonseres to ganger pr. år, vår og høst.
 4. Søknaden leveres på eget skjema som fås i Servicetorget
 5. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak – mål – gruppe – enkelt budsjett / regnskap over tiltaket.
 6. Søknadsfrister:          1. halvår:          1.  mai
                                    2. halvår:          1. november


Søknaden MÅ skje på eget søknadsskjema som ligger HER  (klikk på linken)

Tiltak/arrangement må beskrives og settes opp med budsjett (står på skjema)
Dokumentasjon på bruk av midler må forevises i etterkant av arrangement, dette må foreligge innen
1 mnd etter arrangementete er avholdt og tilskudd utbetales deretter.

Det forutsettes at ungdom bosatt i Grane er målgruppe for tiltaket.

Eventuelle spørsmål rettes til Konsulent Inger Lise Fløtnes, tlf. 75182282.
Søknad sendes Grane kommune, Servicetorget, 8680 Trofors innen fastsatte frister.