Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Grane kommune - midt i blinken

Les print.png email  .png

Grane kommune er en innlandskommune med storslagen natur helt sør i Nordland fylke.
Naturkvalitetene er overdådige og gir imuligheter for ypperste livs- og opplevelseskvaliteter. Friluftsliv, jakt og fiske har de aller beste betingelser i kommunen.

Næringslivet er variert og stabilt innenfor jordbruk, skogbruk, reindrift, turisme, småindustri og handel. Kommunen har solide tradisjoner innenfor trebearbeidende virksomhet, hvor Norgesvinduet Svenningdal AS har vært og er hjørnesteinsbedriften. I tillegg til lokal sysselsetting er det arbeidspendling særlig rettet mot nabokommunen Vefsn.

Offentlig tjenesteyting er godt utbygd og bidrar i tillegg til verdifull sysselsetting.

Grane kommune er et kommunikasjonsmessig knutepunkt. E6 og Nordlandsbanen går tvers igjennom kommunen. Det er riksveiforbindelse både til Sverige og via Tosenveien til kysten. En tur etter Villmarksveien, på strekningen Majavatn via Hattfjelldal til Korgen i Hemnes kommune, kan være en flott opplevelse for de som ønsker å nyte naturen. Nærmeste kortbaneflyplass ligger i nabokommunen Vefsn.

Det bor om lag 1500 innbyggere i kommunen. Hovedtyngden av innbyggerne bor i kommunesentret Trofors. Øvrig befolkning bor i og omkring de mindre bygdesentrene Grane, Svenningdal, Fiplingdal og Majavatn.

 

GRANE KOMMUNE I KORTFORM

 

Historie:

Egen kommune fra 1. juli 1927
Størrelse: 2017 km²
Innbyggere: 1500 personer (2010)
Kommunesenter: Trofors 

 

 

Attraksjoner:

Porten til Nord-Norge
Vefsna
Laksforsen
Børgefjell nasjonalpark
Lomsdal- Visten nasjonalpark
Bygdetunet, Gammelsagmaro
Stavassgården
Grane kirke

 

 

Avstander fra Trofors:

Mosjøen 42 km
Hattfjelldal 36 km
Tärnaby 110 km
Brønnøysund 120 km
Trondheim 360 km
Bodø 390 km
Oslo 890 km

bilde_porten_nordnorge