Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Ordførerens sommerhilsen

Les print.png email  .png

Endelig er sommeren her og det er godt. Ferie og sommeraktiviteter er noe mange har sett frem til, så nå får vi bruke den varme og lyse tiden godt.

Skoleferien er startet og elever går inn i en lang og forhåpentligvis fin sommerferie. Avgangsklassen er ferdig med 10 forhåpentligvis gode år i grunnskolen.

De fleste skal ut i videregående skole, og uansett valg ønsker vi dere lykke til videre i livet.

Husk at vi gjerne vil ha dere hjem igjen, det er dere som er fremtiden.

 

Kommunestyre hadde sitt siste møte før sommeren19 juni. Det betyr årsregnskap og årsberetning. Årsresultatet viser et nettodriftsresultat på 3,4% eller 4,1 millioner.

Det er bra og i henhold til anbefalt nivå. Grane kommune gjør det meget bra på kommunebarometret som indikerer at vi drifter godt. Folketallet har også fin utvikling gjennom det siste året.

 

Arbeidet med ny E6 vil prege kommunen fremover med stor aktivitet. Parsellen fra Tosenkrysset og sørover er i full gang, og parseller vider nordover er klart for oppstart og entreprenør er antatt. Den store politiske saken i Grane er sykehjem / helsetun. Saken ble behandlet 26 april og vedtak ble fattet enstemmig til fordel for nybygg innen en gitt ramme.

1 juli ble fiske etter laks og sjøørret i Vefsna åpnet. Arbeidet med laksetrappene er i bra gjenge, og vi arbeider for at hele elvestrengen helt til Hattfjelldal, samt Svenningelva blir åpnet for begrenset fiske neste sesong. Det nye klubbhuset ved kunstgressbanen er i bruk og seniorlaget leder serien til ferien. Det nye scenebygget ved bygdetunet er kommet opp og åpnet med konsert med Halfdan Sivertsen under årets Granedager. Granedagene ble også i år godt besøkt. Rafting og elvepadling øker på og er blitt en del av miljøet ved bygdetunet.  

 

Etter sommerferien kommer det raskt flere politiske saker på bordet i forhold til investeringsbudsjettet. Kirkebygget må ha en renovering da det siger, taket må ordnes og det elektriske anlegget. I følge orienteringen fra kirkevergen i siste kommunestyremøte er det også behov for å utvide kirkegården i løpet av de neste årene. Utleieboliger, asfaltering, arealtilrettelegging med mer, investeringsbehovet er der. Samtidig har det vært en styrke og sikkerhet at vi har hatt lite lån i forhold til mange andre kommuner.

 

Ordfører oppfordrer alle til å benytte seg av den flotte naturen vi omgis av til rekreasjon for kropp og sjel. Jeg vil i den anledning ønske alle som er flyttet til oss velkommen. Så er det noen som vil oppsøke en kommune med gode oppvekstforhold for barn, flott natur, gode kommunikasjoner ja da er Grane Kommune midt i blinken.

 

Bjørn Ivar Lamo
Ordfører

             ordfører 2  juli 18.jpg