Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Pendertilskudd

Les print.png email  .png

Pendling

Pendlertilskudd er en av godene Grane kommune gir sine innbyggere. Denne ordningen gjelder for de som har sitt arbeidssted  med reiseavstand på minst 10 km. en veg. Støtteordningen følger kalenderåret.

Forutsetning for å få pendlertilskudd er at vedkommende er bosatt i og er skattepliktige til Grane kommune, og har minst 10 km én veg til arbeidssted og minst 6 måneders arbeidstid på sted som er berettiget til tilskudd sett i relasjon til reiseavstand.

Arbeidstakere som får sine reise- og diettutgifter dekket av arbeidsgiver, får ikke støtte.


 Årlig søknadsfrist er 1. desember. Søknadsskjema finner du her: