Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Rådmann - 2. gangs utlysning

Ledig stilling:

Les print.png email  .png

Grane kommune søker en samlende, tydelig og folkelig toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk.

Som rådmann får du en av de viktigste rollene i Grane og må motiveres av samfunnsoppdraget.

Du må klare å bygge tillit og etablere god samhandling både mot politisk ledelse og øvrig ledelse, overfor de ansatte og deres organisasjoner, og i forhold til eksterne aktører og regionale samarbeidspartnere.  

Vi forventer at vår rådmann er kreativ, løsningsorientert og har fokus på smarte, effektive og digitale løsninger. For å lykkes i stillingen vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling, god økonomistyring, erfaring fra utviklingsarbeid og breddeinnsikt i kommunal forvaltning være viktig.  
 

Sentrale oppgaver for ny rådmann vil være:  

·         Være opptatt av kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse  

·         Arbeide aktivt for å tilrettelegge for stedsutvikling, bolyst og at Grane skal være en næringsvennlig kommune  

·         Etablere gode relasjoner med administrasjon, politikere, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen  

·         Sikre at Grane kommune til enhver tid har en organisering og faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene  

·         Sikre god målstyring, resultatoppfølging og gjennomføring av gode planprosesser , samt effektuering av politiske vedtak.

·         Fokus på omdømmebygging og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene  


Ønskede kvalifikasjoner  

·         Høyere relevant utdannelse og dokumenterbare resultater fra lederstillinger  

·         Kunnskap om næringsutvikling, innovasjonsprosesser og samfunnsutvikling  

·         Erfaring med strategisk ledelse og økonomistyring  

·         God forståelse for rolledeling mellom administrativ ledelse og politisk styring, og breddekunnskap i offentlig tjenesteproduksjon  

·         God gjennomføringsevne, er tydelig og ryddig  

·         Forståelse for å anvende teknologi som redskap for å øke kvalitet på tjenester og service  

·         Fremstå som konsekvent, forutsigbar og en lagspiller som utøver lederrollen på en tillitsskapende måte, både internt og eksternt  

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.  


Vi tilbyr:  

Vi tilbyr en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling og vekst. Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.


Kontaktpersoner og søknadshåndtering  

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.  

Søknad sendes via vårt digitale søknadsskjema innen 11. januar 2019.

For mer informasjon kontakt ordfører, tlf 41419425 eller personalsjef tlf, 75182221/90095073.