Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
 • norway.png
 • germany.png
 • uk.png

Sentraladministrasjon

Les print.png email .png

Sentraladministrasjonen er en fellesbetegnelse på Grane kommunes administrasjonsledelse og stabsfunksjoner.

 
Sentraladministrasjonen er oppdelt i tre funksjoner:
 

 • Rådmannskontoret
 • Kommunekassen
 • Servicetorget
Sentraladministrasjonen er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet, og fører tilsyn med hele kommunens forvaltning. Sentraladministrasjonen skal lede hele den kommunale organisasjon mot de mål som det politiske styringssystemet setter.
 
Rådmann
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er ansvarlig for tilrettelegging og koordinering av kommunens virksomhet.
 
 
Tjenester:
 
Rådmannskontoret
En stor del av rådmannskontorets arbeidsoppgaver er rettet mot kommunens interne organisasjon. Dette gjelder bl.a. overordnede personaloppgaver, tilrettelegging, koordinering og oppfølging av politisk virksomhet, post- og arkivtjeneste, lønn- og økonomisaker, vedlikehold- og utvikling av kommunens EDB-system, overordnet planlegging.

Rådmannskontoret har opplysningstjeneste om kommunal og statlig virksomhet og om generelle forhold i kommunen.
 
Kommunekassen
Kommunekassen fører tilsyn og kontroll med kommunens økonomiske midler. Føring av kommunale regnskaper, betaling av fakturaer og utbetaling av lønninger. Kommunekassen foretar også all innkreving av kommunale krav, samt innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift for staten.

Kommunekassen forbereder saker som skal opp til det kommunale skatteutvalget. 

Skatteutvalget behandler søknader om nedsettelse og ettergivelse av skatt.
 
Skatteattest
 
 

Hvem trenger og bruker attest for skatt og merverdiavgift?

Er du for eksempel en anbudsgiver vil ofte oppdragsgiveren kreve attest for skatt og merverdiavgift. Du kan også trenge denne attesten i forbindelse med skjenkeløyver og i enkelte andre bevillingssaker. 

Attesten for skatt og merverdiavgift viser også om en virksomhet/person er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Når og hvor får jeg attesten?

På skatteetaten.no går du inn via Altinn

Attesten produseres automatisk og blir sendt til din meldingsboks i Altinn. Normalt skjer det umiddelbart så lenge du har sendt bestillingen innenfor ordinær arbeidstid.

Bestiller du utenom ordinær arbeidstid får du normalt attesten ved starten av neste arbeidsdag.

Informasjon til mottakere av skatteattest:

Skatteattestene som skrives ut er en felles attest for skatt, arbeidsgiveravgift og mervediavgift. Skatteattest på skjema RF 1244 skrives ikke lenger ut. Attesten bestilles og hentes ut i Altinn ved å bruke lenken på denne siden. Hvis dette ikke er mulig kan den bestilles hos skatteoppkrever eller Skatteetaten. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.

 

Endringer i antall skattekontor fra 1. juni 2017

Skatteetaten innfører ny kontorstruktur. Det innebærer at dagens 103 skattekontor reduseres til 57 kontor. Alle kontor som avvikles, stenger for publikum 1. juni 2017.

Hvordan kan jeg nå få hjelp med mine skattespørsmål?

Du får svar på dine skattespørsmål på skatteetaten.no, på telefon 800 80 000, på chat via skatteetaten.no og på Facebook. I tillegg kan du henvende deg til ethvert skattekontor i landet uavhengig av hvor du bor.

Nærmeste skattekontor er Sandnessjøen eller Mo i Rana.

Åpningstiden er lik ved alle kontor:

Fra 15. mai til 14. september (sommertid) kl. 09.00 til 14.30.

Fra 15. september til 14. mai kl 09.00 til 15.00.

Hvor kan jeg få utført ID-kontroll?

Du finner oversikt over alle skattekontor som tilbyr ID-kontroll på skatteetaten.no.

Nærmeste skattekontor som tilbyr denne tjenesten er Sandnessjøen eller Mo i Rana.Arbeidsfordeling mellom ligningskontoret og kommunekassen

Kontakt ligningskontoret dersom:
 • Inntekten eller formuen ikke stemmer med dine notater/kopi av selvangivelsen
 • Du mener du har krav på, men ikke har fått særfradrag og/eller forsørgerfradrag
 • Du har spørsmål om beregnede skattebeløp. Husk at eventuell klage må sendes ligningskontoret innen 3 uker etter at skattelisten er lagt ut
 • Utskrevet forskuddsskatt må reduseres / forhøyes
 • Adresseforandringer meldes til folkeregisteret
Kontakt kommunekassen dersom:
 • Du mener at inntrukket /betalt skatt ikke stemmer med dine lønnsoppgaver/kvitteringer
 • Du er i tvil om rentetillegget eller rentegodtgjørelsen er riktig. Se informasjonsbrosjyre "Veiledning om skatteoppgjøret"
 • Du ønsker informasjon om forfallstider, betalingsavtaler m.m.
 
 
Kontaktinformasjon:
 
Rådmann Øyvind Toft. 
Telefon:   75 18 22 22 
E-post:    oyvind.toft@grane.kommune.no