Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Serverdigheter

Les print.png email  .png

serverdighet Porten til Nord-Norge, Laksforsen og nasjonalparkene Børgefjell og Losdal - Visten er noen av serverdighetene i Grane kommune.

Article image
Porten til Nord-Norge

Porten til Nord-Norge

Informasjonssenter for Nord-Norge på fylkesgrensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland. Iøyenfallende nordlysportal over E6. Anlegget er betjent sommerstid.

Kontaktinformasjon:

Porten til Nord-Norge
8680 Trofors
Telefon: 75 18 28 90
Article image
Laksforsen

Laksforsen

Det vakre 17 meter høye fossefallet i lakselva Vefsna er verdt et besøk. Fossen er en av Nordlands best besøkte attraksjoner. Vannmengden er på hele 700 m3 pr. sekund og er et mektig skue.

Fra Laksforsen Turistkafe er det panoramautsikt til fossen.

Kontaktinformasjon:

Laksfors Turistcafe
8680 Trofors
Tlf. 75 18 21 82 

Beliggenhet: Ca 13 km nord for Trofors. Ca 30 km sør for Mosjøen. 

Laksefiske i Vefsna (Laksfors) Fiskekort er å få kjøp ved hos Laksfors / Fallan elveeierlag.

Kontaktinformasjon:

Inger Laksfors
8680 TROFORS
Telefon: 75 18 24 19
Nettside:  www.laksfors.no

Article image
Grane bygdetun, Gammelsagmaro

Grane Bygdetun - Gammelsagmaro

Grane Bygdetun består av laftede tømmerbygninger med innbo og redskap fra 1790- 1860.

Kontaktinformasjon:

Helgeland Museum
8680 Trofors
Tlf. 911 79 802
Nettside: Helgeland Museum

Fangstgroper - Tromaoan

På Tromoan finnes arkeologiske funn av fangstgroper datert tilbake til 6-700 år e.Kr. Fangstanlegget er utpekt som Granes kulturminne i "Fotefar mot nord". En 800 meter lang natursti fra Grane Bygdetun fører til anlegget.

Beliggenhet: 400 meter fra E6 ved Trofors - mot Hattfjelldal (Rv 73).

 

Kontaktinformasjon:

Helgeland Museum
8680 Trofors
Tlf. 911 79 802
Nettside: Helgeland Museum

Grane Kirke
Grane Kirke

Grane Kirke

Grane Kike ble bygd sist på 1850- tallet og innviet i 1860. Altertavlen er fra 1644 og har vært eid av morfaren til den kjente dikteren Petter Dass. Prekestolen i kirka er tømret rett inn i veggen uten stolper under, noe som er nokså sjeldent.

Grane Kirke ligger ved tettstedet Grane, ca 8 km nord for Trofors langs E6.

Kontaktinformasjon:

Grane Menighet
8680 Trofors
Tlf 75 18 22 42

Vinter ved Stavassgården
Vinter ved Stavassgården

Stavassgården

Stavassgården er en restaurert fjellgård som ligger sentralt i innfallsporten til Lomsdal/Visten nasjonalpark. Beliggenheten er 7 km fra Trofors, på vestsiden av dalføret.

 Se nettsiden til Stavassdalens venner for nærmere informasjon.

Lisetra

Husene på setra er oppført i 1830-40 åra og seteranlegget var i drift fram til 1952. Fra Lien Gård, 4 km sør for Laksforsen, går det en gammel setervei opp til sera. Denne er merket. Turen tar ca 1 time og går i bratt terreng. Guiding ved forespørsel hos familien Lien.

Kontaktinformasjon:

Lien Gård
8680 Trofors
Tlf 75 18 21 33
Fjellreven lever i Børgefjell
Fjellreven lever i Børgefjell

Børgefjell nasjonalpark

Børgefjell nasjonalpark, opprettet ved kgl. res. 9. aug. 1963, verneområdet er senere utvidet i 1973 og 2003. Nasjonalparken omfatter et 1447 km2 stort fjellområde i kommunene Røyrvik og Namsskogan, Nord-Trøndelag, og Grane, Rana og Hattfjelldal, Nordland. Med det tilhørende landskapsvernområdet Austre Tiplingen landskapsvernområde er det totale vernede arealet på 1491 km2. Nasjonalparkens østgrense følger riksgrensen mot Sverige. Store deler av nasjonalparken er vegetasjonsfattig høyfjell, med rent alpine formasjoner og mindre botnbreer i vest. Høyeste punkt er Kvigtind, 1699 moh. I sør og sørvest er nasjonalparkens lavestliggende partier, ca. 600 moh., med små forekomster av barskog. Mengder av vann og vassdrag setter sitt preg på Børgefjell.

Området er et av de få stedene i landet hvor det fremdeles finnes fjellrev. Det finnes også ynglende jerv og gaupe, og bjørn som streifdyr. Ved enkelte av vassdragene er det særlig rik bestand av vade- og svømmefugler og Børgefjell er av spesiell interesse fordi området ligger på nordgrensen for enkelte sørlige arters utbredelsesområde, og ved sørgrensen for nordlige arter. Bl.a. forekommer dverggås og sædgås. Rovfuglfaunaen domineres av fjellvåk, men området har også en rekke andre, mer sjeldne rovfuglarter. Samene har utnyttet beitene i Børgefjell gjennom århundrer og området inneholder en rekke samiske kulturminner. Børgefjell er blant de nasjonalparkene hvor det er foretatt en viss tilrettelegging for friluftsliv.

Link til informasjonsside om Børgefjell nasjonalpark

Article image
Bjørn er et av rovdyrene du kan møte i Lomsdal - Visten

Lomsdal - Visten nasjonalpark

Nasjonalparken på 1102 km2 ble åpnet i 2009, og strekker seg fra fjord til fjell på Helgeland.
Trange fjorder og brede daler, store og små vassdrag, og store sammenhengende skogsområder, vidder og høyfjellplatåer som strekker seg over i alpine topper og fjellrekker. Visttindan, Finnknean og Breivasstinden er de mest markerte landemerkene i nasjonalparken.

Fra Grane er Stavassdalen et flott sted å starte turen ved besøk i Lomsdal-Visten.

Link til informasjonside for Lomsdal-Visten nasjonalpark.

Trofors sentrum - Historisk fotoutstilling

I kommunens servicebygg finner du en historisk fotoutstilling med bilder fra 1910 og framover. Fotoutstillingen kan man se alle virkedager mellom klokken 08.00 og 15.30.

Kontaktinformasjon:

Grane kommune
Industriveien 2
8680 Trofors
Tlf. 75 18 22 20
Nettside: www.grane.kommune.no