Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png
Du er her: Aktuelt - Granefilmen

Sommerhilsen fra ordføreren

Les print.png email  .png

bjorn-ivar-lamo-3

Endelig er sommeren her, det må en vel kunne si dagen etter midtsommeraften.

I dag er det vel mer kalendersommer enn reell sommer, men den kommer nok.

Ferie og sommeraktiviteter er noe mange har sett frem til, så nå får vi bruke den varme og lyse tiden godt. Skoleferien er startet og elever går inn i en lang og forhåpentligvis fin sommerferie. Avgangsklassen er ferdig med 10 forhåpentligvis gode år i grunnskolen. De fleste skal ut i videregående skole, og uansett valg ønsker vi dere lykke til videre i livet. Husk at vi gjerne vil ha dere hjem igjen, det er dere som er fremtiden.

Det nærmer seg politisk ferietid også, men for mange politikere, og ikke minst de som vil bli politikere, er denne sommeren og høsten preget av det forestående kommune- og fylkestingsvalget i september. I Grane hadde vi siste kommunestyremøtet nå 19. juni og skal etter møteplan ikke møtes før etter valget.

 

Status for Grane er at det går godt. Årsregnskapet ble oppgjort med et regnskapsmessig netto driftsresultat på 6,3%. Det gode resultatet skyldes økt skatteinngang og positiv utvikling av folketallet blant annet. Overskuddet etter fondsavsetninger ble på 4,3 millioner.

Den politiske organisering vil justeres fremover. Kommunestyret har vedtatt at vi går inn for en sammenslåing av Helgeland og Sør-Helgeland regionråd. Politisk organisering i vår kommune ligger fast fremover, kommunestyrets signal er å se på sammenslåing av helse- og oppvekst komitèene, ellers som tidligere.

 

Årets Granedager fra 11. til 16. juni ble en suksess igjen. Godt vær var selvsagt en del av det hele med opp mot 25 grader på søndagen hvor hele 150 personer gikk til krigsminnesmerke i Røyskattlia. Ellers var de forskjellige arrangement godt besøkt og hovedkomiteen skal æres for å ha et program for alle aldre, meget bra. Granerevyen prydet første siden av Helgelendingen, fortjent og flott Granereklame. Fredagskvelden med tryllekunstner på utescenen, quizkveld, musikk og grillmat, en skikkelig familiekveld. Lørdagen som er selve markedsdagen på bygdetunet var godt besøkt, mange tidligere graneværinger er gjerne å treffes denne dagen og helgen, bygdetunet med scene og godt vær, kan ikke bli bedre ramme for en slik dag. Kulturprisen ble utdelt til Olla Finseth, en meget populær prisvinner som har lagt ned årsverk i dugnad innen mange kulturelle og sosiale felt. En lang karriere som lokal politiker ble også nevnt, gratulerer!

 

Noen av de viktige sakene som krever samhandling med andre nivåer og personer går sin gang og krever utholdenhet politisk. E6-saken må følges opp for at vi skal få en best mulig løsning lokalt. Det ble ytret enighet fra kommunestyret for å anbefale Statens vegvesen å gå videre med planene for en kryssløsning E6 til Trofors på østsiden av Svenningelv. Dette mener jeg totalt sett kan og vil kunne bli en god løsning. Skogvernforslaget som er ute på høring er dramatisk og krever politisk oppmerksomhet og samarbeide. Den videre håndtering av laksefiske og alle forhold rundt dette er krevende, men her må det også samhandling til for at vi lokalt skal få et best mulig resultat.

 

Det er mange forhold som er å ta tak i for å forbedre Grane kommune, men man skal også glede seg over alt som er bra og går godt. Det er ikke alle forunt å se at folketallet øker, vi har solid økonomi og full sysselsetning samtidig som vi ser konturene av nye muligheter.

 

Når vi så går mot sommer med den fantastiske naturen vi har rundt oss i Grane, da er det all grunn til å ønske alle Graneværinger og besøkende en riktig god sommer.

 

Alt har sin tid og da er jeg kommet opp i ordførergalleriet i kommunestyresalen, akkurat det føles litt spesielt og gir fort mange tanker og minner, gode minner.

 

God sommer hilsen

Bjørn Ivar Lamo
ordfører