Fra Feitskaret mot Storklumpen
bilde vinterryper skutt
Porten til Nord Norge
Velg språk:
  • norway.png
  • germany.png
  • uk.png

Tannhelsetjeneste

Tjenesten omfatter
 

Tannhelsetjenesten har ansvaret for tannhelsetilbudet til prioriterte grupper.
I Nordland er dette:
 barn og unge fra 0-20 år
 psykisk utviklingshemmede
 eldre, uføre og langstidssyke i institusjon og hjemmesykepleie
 psykiatriske pasienter med regelemessig behandlingstilbud   gjennom lokalt/kommunalt behandlingsapparat
 innsatte i fengsel

Ungdom fra 18-20 år får 75% rabatt når behandlingen skjer på en fylkeskommunal tannklinikk.

 

Målgruppe:
Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:
 Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
 Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
 Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

 

Formål:
Rettigheter etter Lov om Tannhelsetjenesten:
Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:
 barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
 psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
 grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
 ungdom fra og med 19 år til og med det året de fyller 20 år

 

Veiledning:

Åpningstider:
Mandag:   08.00 - 15.30  (tannlege)
Torsdag:  08.00 - 14.30
Fredag:    08.00 - 15.30

Klinikken er lokalisert i Kommunehuset på Trofors.

Tlf: 75 18 11 96

 

Klage:
Som pasient har du rett til å klage på tannbehandling. Alle slike klager vil Tannhelsetjenesten behandle seriøst. Klager vil bidra til å kvalitetssikre tjenestene bedre.

 

Rettigheter etter Lov om tannleger:
Etter tannlegeloven kan du klage på
 tannhelsepersonellets oppførsel
 manglende informasjon
 manglende medinnflytelse
 brudd på taushetsplikten
 dårlig kvalitet
 høy pris

 


Lenker
Folketrygdloven § 5-6 (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Tannhelsetjenesteloven (Lovhjemmel/vedtekt)
 
Nordland Fylkeskommune (Andre lenker