Invitasjon til møte mellom idretten, kommune og idrettskretsen

Dato
29. november 2022
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Kommunestyresalen


Nordland idrettskrets inviterer idrettslagene, ordfører og kommunedirektør / rådmann i
Grane kommune til møte med idrettskretsen.
Tirsdag 22. november kl. 18:00 – 20:00.

Formålet med møtet er å bli kjent med idrettsaktiviteten i kommunen, snakke om felles
utfordringer og hvordan vi kan gjøre det enklere å være idrettslag i kommunen.

Fra idrettskretsen vil det delta 2 fra administrasjonen og ett styremedlem i idrettskretsen.
Hvis dere har spørsmål eller noe dere trenger bistand med vil vi være tilgjengelig etter møtet.
Vi vil gjerne ha tilbakemelding om hvem som deltar fra idrettslaget, fra politikken og
administrasjonen i kommunen.
Send e-post til torben.simonsen@idrettsforbundet.no og kristin.setsaa@idrettsforbundet.no
med informasjon om dette.

Vi ser frem til å møte dere!