Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

22. juli - Minneord fra ordfører Ellen Schjølberg

Klikk for stort bilde  Det er i dag 10 år siden
  terrorhandlingene, rettet mot 
  regjeringskvartalet og
  AUFs sommerleir på Utøya, skjedde.
  I dag markeres dette over hele landet.

.

For oss som samfunn kom terrorhandlingene brått på. Det var ikke på noen måte fanget opp på forhånd og handlingene fikk store konsekvenser. Terroren rykket nærmere alle i Norge, den dagen.

Unge politisk engasjerte mennesker i AUF var samlet til det årlige arrangementet i juli 2011. Politiske aktiviteter, fellesskap, nye vennskap, sol, bading, sang og glede var rammen på sommerleiren. Utøya i Tyrifjorden var en fredelig, idyllisk plett på jord, frem til 22.juli 2011. Den dagen ble øya en felle, med vann rundt.

De grusomme handlingene som ble utført den 22.juli var ikke fanget opp i forkant. Terroristen opererte på egen hånd. Terroren rammet oss hardt, og vi som samfunn hadde ikke god nok beredskap. Terroristen gjennomførte bombeangrepet i regjeringskvartalet. Deretter forflyttet han seg til Utøya. Forkledt som politimann gikk han rundt på øya og skjøt på deltagerne på sommerleiren. 77 personer døde i de to terrorangrepene. Mange ble hardt skadd. Mange overlevende, og deres familier og venner, må leve videre med sorg, fysiske og psykiske ettervirkninger i lang tid, eller resten av livet.

Mange har dessverre også opplevd at de ikke fikk tilstrekkelig og langvarig hjelp til å bearbeide traumene etter terrorangrepet. Dette må vi som samfunn evaluere og lære av.

Det er vondt å lese om, og ta inn, den frykten de rammede må ha følt, der de lå gjemt,der de prøvde å hjelpe en såret venn, det de opplevde død nært på, der de svømte for livet for å komme unna. De overlevende og pårørende ventet på informasjon om hva som var skjedd med deres kjære, i en meget kaotisk situasjon.

Terrorhandlingen som rammet i regjeringskvartalet og på Utøya, rammet hele samfunnet vårt. En utrygghet fordi slike grusomme handlinger kan ramme

hvem som helst og hvor som helst. Vi var ikke godt nok forberedt i vår beredskap, eller hvordan vi skulle bistå personene som ble særlig rammet i etterkant.

Vi har fortsatt mange diskusjoner som må tas om bl. a. beredskap, overvåking og hva som bidrar til radikalisering. Dette blir vi ikke ferdige med, det må jobbes med hele tiden.

Terroren den 22.juli er et veldig sårt punkt. Mange diskusjoner har vært vanskelige å ta. Vi må ikke slutte å snakke om og lære av det som skjedde 22.juli.

Som samfunn må vi jobbe hardt for å motvirke utenforskap og radikalisering. Alle og enhver har et ansvar for egen måte å opptre på i sosiale medier. Vi må alle tenke på eget bidrag til debattklima og hvordan mennesker som stikker hodet frem blir omtalt i sosiale medier, og i media generelt.

Steinar Barstad var på jobb i Helse- og omsorgsdepartementets den 22.juli. Han forlot området få minutter før bomben gikk av. Noen uker seinere skrev han diktet « Rosens år» for å bearbeide sorg og sinne.
 

Rosens år

Dette er glassets år

Store glassflater

som seil i luften

mot asfalten

fotgjengerfeltet

og den røde bussen

hauger av glasskår

blåst ut

av etasjene

og tvers gjennom

kantina

vi pleide å møtes

til lunch

Bare betong og

bøyd armeringsjern

står igjen

som skrikende

hender i været

 

II

Dette er redselen år

fra ei øy

i fredens innsjø

fylt med vann

fra fjellene innenfor

bekker og elver

som blodårer

til Norges lille

røde hjerte

sprengt i filler

i løpet av et øyeblikk

bare lyden av

mobiltelefoner i lyngen

bryter

stillheten etterpå

en dag blir

et år

og et år

blir en dag

 

III

Dette er rosens år

kranser av riser

på gravene

til unge liv

hauger av roser

på fortauet

mot Domkirkens klagemur

Og to hundre og

femti tusen

roser

løftet i været

i protest

da vi inntok gatene

holdt rundt hverandre

og fylte den store plassen

Dette er rosens år
 

AUF, Arbeiderpartiet og de som var på jobb i regjeringskvartalet, men også vi som samfunn ble hardt rammet den 22.juli. 2011. Terroren var et angrep på oss alle. AUF og Arbeiderpartiet og andre direkte berørte, lever med helt andre virkninger av terroren enn oss andre. Idag skal vi minnes dem som mistet livet i terrorhandlingene, og vise medfølelse med dem som lever med de største konsekvensene.

I Grane kirke ringes det i kirkeklokkene kl. 12.00 til 12.05.

 

Klikk for stort bilde 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.