Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Koronainformasjon

Her finner du oppdatert informasjon, fakta, råd og tiltak om koronaviruset. 

Kulturskolen i Grane kommune starter opp med tre nye teatergrupper for barn og unge. Nå gis det tilbud om gruppetimer i teaterlek, teaterfag, samt improteater/teatersport. 

Showdans er en form for dans som fokuserer på sammenhengen mellom koreografi, musikk og kostymer. Denne type dans er en form for gruppedans. Dansegruppene har som mål å fortelle en historie til publikumet og velger derfor et spesielt tema for Showdansen sin. Showdansen selv er ikke en spesiell dansestil. Den består av mange forskjellige dansestiler.

Aleksander Millang (37) har takket ja til stillingen som prosjektmedarbeider i prosjektet Digitale Helgeland, og starter 19. oktober. Han kommer fra stillingen som seniorrådgiver i divisjon innkreving i Skatteetaten, hvor han har jobbet i et av de største digitaliseringsprosjektene Skatteetaten har initiert de siste 10 årene. Før det var han informasjonssjef ved Statens innkrevingssentral. 

Fra 1. oktober skiftes 8680 Trofors ut med fire nye postnummer.
8682 Trofors, 8683 Trofors, 8684 Trofors og 8685 Trofors.

Dette medfører at alle adresser som i dag har 8680 Trofors endrer postnummer.
Pakker og andre sendinger skal fortsatt hentes samme sted. Postboksadressene endrer ikke postnummer. 

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Barneverntjenesten ønsker å komme i kontakt med familier, eller enkelt personer som har litt ekstra tid til å være besøkshjem. Dette kan være på ettermiddag eller i helg etter hva som passer.

Ta kontakt med barneverntjenesten i Grane for mer informasjon. Telefon 751 82225 eller 751 82255.

Østbø starter tømming av septiktanker i regi av Grane kommune i uke 35.

I forbindelse med prosess med verneplan på skog i Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes arrangeres det kontordager og befaringer som publikum, grunneiere og andre interesserte kan delta på.

 Lag, foreninger og andre grupper som ønsker å benytte fast treningstid i idrettshallen for sesongen 2020/2021, må søke om dette innen 31. august.

Det er per dags dato ingen nye smittetilfeller i Grane kommune.