Spørsmål om koronaviruset?

Avskjedshilsen fra ordfører Bjørn Ivar Lamo

 Klikk for stort bilde
Bjørn Ivar Lamo takker for seg etter 16 år som ordfører i Grane kommune. 

På siste møte i Helgeland regionråd 19. -20. september på Dønna brukte leder John Erik Johansen uttrykket: For siste gang ved åpningen. Bård Anders, Bjørn Ivar, Jann Arne, Arnt Frode og Per alle for siste gang som ordfører i regionrådet. Det har selvsagt vært en del siste gang, og for meg som frasa meg gjenvalg for et år siden har det unektelig gitt en del tanker og litt vemod.

Så må jeg gratulere Ellen og Senterpartiet som skal overta fra 16. oktober. De gjorde et meget godt valg, og har et solid flertall bak seg. Jeg ønsker de lykke til, demokratiet har talt og det skal vi alle verdsette og godta.

Så må jeg få takke Arbeiderpartiet og alle som har gitt oss og meg som ordfører rent flertall i 16 år, fra oktober 2003 til 2019. Jeg begynner vel nå å se at det har vært mye jobb, og kveldsmøter med mere. Men mens man er i «bobla» og liker det man holder på med så har det vært meget givende på alle måter. Det har på min vakt som ordfører vært mange saker som har hatt betydning for kommunen og for enkeltpersoner, mye har gått bra, men det er selvsagt også saker som kunne hatt en annen utgang sett fra mitt ståsted.

Jeg skal ikke ramse opp saker stort og smått, men noen saker har betydd mye for meg også personlig. Skoleutbyggingen hvor prosessen startet i 2004 med åpning i 2009 var viktig og grunnlaget for det politiske prosjekt jeg fikk lede. Kunstgressbanen, scooterløyper, friskmelding av Vefsnavassdraget, Bolyst-prosjektet og økonomisk kontroll, alt i en politisk plan. Men det har også vært saker som helst skulle hatt en annen utgang sett fra mitt ståsted., Muligheter Helgeland og utbygging av miljøvennlig vannkraft, likeså mitt ønske om å bygge leiligheter beregnet for ungdom, samt oppkjøp av øst gamle fabrikktomta. Men slik er politikken, man vinner ikke alle slag. 

I løpet av disse årene har man utviklet vennskap til politiske kolleger, og det er kanskje der jeg sitter igjen med de beste minnene. Jann Arne i Vefsn og Asgeir i Hattfjelldal har slik sett  betydd mye for meg. Men den som jeg har samarbeidet mest med og satt meget høyt er Kolbjørn, for meg ble det før og etter…

Dette er, for siste gang jeg avleverer ordførers side. Det er med en viss stolthet vi kan vise til økende folketall de senere år, stikk i strid med prognosene for 16 år siden, god økonomi, samt at vi er rangert meget godt for de tjenestene som leveres i sammenligning med andre kommuner.

Takk for meg!

Bjørn Ivar Lamo
ordfører