Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Barneverntjenesten søker tilsynsfører

Alle barn som bor i fosterhjem har en tilsynsfører. 

Tilsynsfører har som sin ene viktige oppgave – uavhengig av særlige interesser barneverntjeneste, fosterforeldre og foreldre måtte ha – å følge med og gjøre seg opp en mening om hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt og om forutsetningene for plasseringen følges opp.

Som sin andre viktige oppgave har tilsynsfører ansvar for å sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger fanges opp og formidles til barnverntjenesten, som har det formelle ansvaret for plasseringene.

Barneverntjenesten i Grane søker etter personell som kan ta oppdrag som tilsynsfører.
Dette er ett oppdrag med 4 besøk i året.

Hvis dette er noe du kunne tenke deg, ta kontakt med Barneverntjenesten på telefon 911 37 322, som kan gi mer informasjon om oppdraget og opplæring.