Spørsmål om koronaviruset?

Bostøtte - foreldre til barn med delt fast bosted blir likestilte

Klikk for stort bildeStortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted. Fra 1. juni 2021 kan derfor barn med delt fast bosted, være med på begge foreldrenes bostøttesøknad. 

Endringen skal bidra til å bedre bosituasjonen for barn.

  • Endringen gjelder også eventuelle barn til samboere eller andre voksne i husstanden.
  • Det er en forutsetning at avtalen om delt fast bosted er registrert i Folkeregisteret.

Hva er delt fast bosted?

Etter samlivsbrudd kan foreldre avtale hvilken bostedsordning barna skal ha; delt fast bosted eller fast bosted.

  • Fast bosted betyr at barnet bor med den ene forelderen, og har samværsavtale med den andre.
  • Delt fast bosted betyr at barnet har fast bosted hos begge foreldrene. 

Delt fast bosted er en juridisk avtale i henhold til barneloven § 36. En slik avtale innebærer at begge foreldrene i fellesskap tar større avgjørelser på vegne av barnet. 

Det er ikke avgjørende hvor mye barnet overnatter hos den enkelte forelder.

Er du forelder til barn som har delt fast bosted?
Hvis du har barn med delt fast bosted som ikke er med på søknaden din i dag, kan du legge til barnet på søknaden din. Det kan gjøre at du har rett til mer bostøtte.  

Du kan endre søknaden din for juni ved å logge inn i Min bostøtte på husbanken.no. Det kan du gjøre fra 26. mai. Hvis du ikke kan endre digitalt, må du sende en melding til kommunens bostøttekontor. 

Les mer om delt fast bosted på skatteetaten.no