Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Dette bør våre innbyggere vite om koronaviruset

Målet nå er utsette epidemien ved å oppdage og stoppe smitte. Her er den viktigste informasjonen fra kommunen til befolkningen.

Det nye koronaviruset ble oppdaget i januar i år og ny kunnskap tilkommer stadig. De siste dagene har det vært et økende antall henvendelser til kommunen. Her er svar på de vanligste spørsmålene som dukker opp.

 

Hvordan er smittefaren?

Viruset smitter via hosting og nysing. Ved sesonginfluensa smitter vanligvis en person én annen. Ved koronavirus smitter én person to-tre andre. Målet er at en smittet person skal smitte færrest mulig andre.

Hvordan bør jeg forholde meg?

Dersom du har vært i områder med vedvarende spredning og ikke har symptomer, kan du leve og omgås andre som normalt. Men god hånd- og hostehygiene er viktig for å unngå smitte. Hvis man hoster eller nyser skal man gjøre dette i et papirlommetørkle. Bruk albuekroken når man må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. Vask hendene ofte og grundig, spesielt når man har vært ute blant folk. Er man syk og hoster og nyser er det greit å holde avstand til andre. Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt og kan virke mot sin hensikt, fordi man da tar seg oftere til ansiktet.

Hva bør jeg gjøre om jeg mistenker koronasmitte?

Ta kontakt med legevakt (på telefon 116 117) dersom: 

a) Du har vært i områder med vedvarende spredning og utvikler symptomer som hoste, kortpustethet eller feber i løpet av 14 dager etter hjemkomst.

b) Du i løpet av de siste 14 dagene hatt nærkontakt med en person med bekreftet smitte av viruset.

Hvilke regler gjelder for hjemmekarantene?

For hjemmekarantene gjelder egne regler.

  • Hold litt avstand til hverandre (1 meter) og reduser unødvendig reising og sosial kontakt
  • Bruk eget bad dersom mulig, eller minimum eget håndkle på badet 
  • God hoste- og håndhygiene 
  • Eget soverom for den testede

Er det påvist smitte i Grane?

Nei,det er ikke påvist smitte i vår kommune.

 

Hva gjør Grane kommune?

Grane kommune følger situasjonen nøye. Kommunen innhenter kunnskap, utarbeider råd og informasjon til helsetjeneste og befolkning, og forbereder helsetjenesten på å ta imot smittede pasienter. 

Målet for tiltakene som gjennomføres nå, er at færrest mulig blir smittet fremover, og at tilfellene spres ut i tid slik at helsetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de som kan bli alvorlig syke. 

Hva er kommunens viktigste tiltak?

Av tiltak per nå anbefales kun god håndvask og hostehygiene. Se plakat som er distribuert i kommunen. Ellers er det fortsatt en anbefaling at alle i risikogrupper vaksinerer seg mot vanlig sesonginfluensa. Dette kan bidra til å dempe risikoen for alvorligere sykdomsforløp ved koronavirus-infeksjon.

Isolering av syke vil være viktige tiltak for å begrense spredning av infeksjonen. Da de fleste pasientene ikke blir alvorlig syke, kan frivillig hjemmekarantene være et godt alternativ. Kommunen har også tilrettelagte rom for isolering av pasienter.

I tilfeller der det er snakk om påvist smitte, vil kommunen ta kontakt med de som er berørt og bør følges opp. Pasienter med bekreftet covid-19 vil være isolert enten hjemme eller i sykehus. 

Bør besøkende på sykehjem ta spesielle hensyn?

Sykehjem må beskyttes mot smitte. Beboere på sykehjem kan bli smittet av ansatte eller besøkende som har vært i kontakt med beboere.

Vi anbefaler at personer som har vært i områder med vedvarende spredning i de siste 14 dagene, ikke besøker helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Bør store arrangementer avlyses?

Folkehelseinstituttet anbefaler at arrangører sørger for gode hygienetiltak slik at publikum har muligheter for håndvask og å bruke håndsprit. Publikum bør også bli hjemme ved sykdom, og følge rådene våre om god håndhygiene og gode hostevaner, altså hoste i et papirlommetørkle som kastes, eller hoste i albuen hvis man ikke har papirlommetørkle.

Foreløpig er det ikke noen råd fra nasjonale myndigheter om å avlyse arrangementer. Det er kommunelegen som har hjemmel i lovverket til å avlyse arrangementer dersom man anser det som hensiktsmessig etter en lokal risikovurdering.

Les Folkehelseinstituttets anbefalinger ved store arrangementer. 

Er koronavirus farlig for barn?

Vi har ikke informasjon som tilsier det. Ifølge en studie fra Kina er dødeligheten lavere jo yngre du er. I tillegg blir de yngste mindre syke enn de eldre.

Det er altså liten grunn til å være særskilt bekymret for at barna skal bli hardt rammet av sykdommen.

Helsedirektoratet har laget en egen koronafilm til barn og ungdom, der Hermine (13) stiller spørsmål hun lurer på.  

Hva er det viktigste jeg bør huske på?

  • Vask hendene.
  • Hold avstand til folk hvis du er syk.
  • Host i papirlommetørkle eller albukroken.
  • Er du bekymret for smitte, ring 116 117, ikke møt opp.

Kommunen henviser til Folkehelseinstituttets informasjonssider for god informasjon.

Bør jeg avlyse ferieturen min?

Det er vanskelig å forutse eventuell videre spredning av koronaviruset. Vi oppfordrer alle reisende til å følge med på situasjonen i det landet de har planlagt å reise til, følge med på nyheter og på UDs reiseinformasjon. Lokale myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene. Infrastruktur som buss bane og flytrafikk kan bli rammet. Det vil alltid være slik at den enkelte selv må vurdere behovet for å reise opp mot den rådende situasjonen der man skal oppholde seg. På denne nettsiden finner du mer info om reiser og koronavirus.

Hvor tar jeg kontakt hvis jeg har spørsmål?

Har du spørsmål angående koronavirus (smitte, testing, karantene osv.) ring legevakten telefon 116 117.  

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Informasjon om koronavirus ligger også på Grane kommunes nettsider.

For andre henvendelser, ta kontakt med kommunens servicetorg på telefon 75182200.

Denne saken oppdateres fortløpende.