Spørsmål om koronaviruset?

E6 Helgeland sør - Forslag til detaljreguleringer - Offentlig ettersyn/høring

Klikk for stort bildeForslag til detaljreguleringer for E6 Helgeland sør:
- parsell Flyum-Lille Majavatn
- parsell Trøndelag grense til Majahaugen
er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune.

Planforslagene ligger ute til offentlig ettersyn i tiden 25.03.2021-09.05.2021.

Høringsfrist:  9. mai 2021

.

Her kan du lese mer om detaljreguleringene og finne høringsdokumentene:
 

Forslag til detaljreguleringer for E6 Helgeland sør - parsell Flyum-Lille Majavatn

Forslag til detaljreguleringer for E6 Helgeland sør - parsell Trøndelag grense til Majahaugen

 

.