Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021

Her finner du utfyllende informasjon om valget

Grane kommune oppfordrer velgere til å benytte seg av forhåndsstemmegivning i perioden 10. august-10. september. Dette med hensyn til Koronarestriksjonene. Valgdagene i Grane er 12. og 13. september.

Endring av renovasjonsforskrift for SHMILS eierkommuner – HØRING

Klikk for stort bildeDet ble startet en prosess for å endre renovasjonsforskriften i 2019. Forskriften ble da behandlet i Representantskapet på høsten og deretter lagt ut til høring.

Det kom inn en del høringsuttalelser som i hovedsak gikk på innføring av fritidsrenovasjon for campingvogner og -biler som står fast oppstilt mer enn 3 måneder pr år.


SHMIL ønsker nå å gjøre ytterligere noen endringer i forskriften og sender derfor forskriften ut på ny høring. De høringsuttalelsene vi fikk inn i forrige runde vil bli behandlet sammen med saken når den kommer opp i styret og Representantskapet til høsten, men det er også mulig å gi nye høringsinnspill.


Les mer om høringen på SHMILS nettsider

 

Høringsfrist: 17. september 2021


Høringsuttalelser sendes til post@grane.kommune.no  eller til post@shmil.no

 

.