Søker du informasjon om koronaviruset eller krisen i Ukraina?

Fakta og råd om nytt coronavirus

Dette vet helsemyndighetene om utbruddet av nytt coronavirus (2019-nCoV): om viruset, forebygging av smitte, symptomer på sykdom, inkubasjonstid, behandling og andre forebyggende tiltak.

Om utbruddet 

Et hittil ukjent coronavirus (koronavirus) har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.

Det nye viruset kalles 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) og kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall 

Flertallet av de smittede personene har tilknytning til millionbyen Wuhan sentralt i Kina. I starten ble smitten knyttet til et stort matmarked i byen, Huanan Seafood Wholesale Market, med sjømat og ulike typer levende dyr, noe som kan tyde på at smitten opprinnelig kommer fra dyr.

Sykdommen smitter mellom mennesker og det er sett smitte til helsepersonell og andre nærkontakter. Det rapporteres stadig flere tilfeller fra andre kinesiske byer og andre land, inkludert i Europa. 

For oppdatert informasjon om utbruddet, se: 

Om viruset

Det nye coronaviruset er et hittil ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset (SARS-CoV). Begge virusene tilhører coronavirusfamilien. 

Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus. 

Coronavirusfamilien omfatter mange ulike virus som kan gi luftveisinfeksjon. Mange coronavirus gir bare forkjølelse, mens andre kan gi mer alvorlig sykdom og i noen tilfeller forårsake dødsfall. Coronavirus finnes også hos dyr. I sjeldne tilfeller kan slike coronavirus utvikle seg slik at de kan smitte fra dyr til mennesker og mellom mennesker, slik man så under SARS-epidemien i 2002 (Severe Acute Respiratory Syndrome). Da kom smitten antagelig fra flaggermus via sivettkatter og andre dyr. Dromedarer og kameler er smittekilde for sykdommen MERS (Middle East Respiratory Syndrome) som ble oppdaget i 2012.

Forebygge smitte med coronavirus

Det finnes ingen vaksine eller spesifikk behandling mot sykdommen.

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter;

  1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
  2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
  3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde 1-2 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i armkroken.

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Forebygging på reise til land og områder med utbrudd

Besøk av personer som har vært i områder med smitte eller som har vært i kontakt med smittede 

Så lenge gjestene ikke har symptomer, er det ingen krav til at de skal unngå kontakt med andre eller undersøkes. God håndhygiene anbefales, og det er viktig at de informeres om å tidlig ta kontakt med helsetjenesten ved feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Det anbefales telefonkontakt med legen før man kommer til undersøkelse. 

Bør man bruke munnbind?

Det anbefales ikke munnbind for friske personer som ikke jobber i helsetjenesten. Feilbruk forekommer ofte og personer som bruker munnbind tar seg oftere til ansiktet, noe som kan øke smittefaren. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitte til andre.

Sykdommen og symptomer 

Det nye coronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall forekommer. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er i hovedsak sett hos personer med underliggende sykdom. 

Inkubasjonstid 

Det foreligger ikke sikker informasjon om inkubasjonstid,  men den regnes foreløpig til å være mellom 2 til 14 dager.  

Når bør man søke legehjelp? 

Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 14 dagene etter hjemkomst fra berørte områder, eller etter nærkontakt med en person som har testet positivt for viruset, bør kontakte lege. Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Man bør informere legen om hvor og når man har vært på reise. Det anbefales telefonkontakt med legen før man kommer til undersøkelse. Undersøkelse av friske personer som returnerer fra Wuhan by eller Kina generelt anbefales ikke.

Råd til norske borgere i Kina

Studenter og andre som oppholder seg i Kina over en lengre periode, bør følge råd fra lokale helsemyndigheter. Smitterisiko reduseres ved å vaske seg på hendene og unngå kontakt med syke mennesker. I tillegg bør man unngå besøk på kjøtt- og fiskemarkeder, samt kontakt med levende og døde dyr. Sørg for god mathygiene, og at kjøttprodukter og egg er tilstrekkelig kokt eller stekt. Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Risiko for smitte til Norge

Verdens helseorganisasjon og det europeiske smittevernbyrået ECDC vurderer at ytterligere global spredning er sannsynlig, med størst risiko i landene med mest direktekontakt med Wuhan (det vil si land i Asia), men også i verden for øvrig, inkludert Europa. Med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak, spesielt i helsetjenesten, vil risikoen for stor smittespredning kunne reduseres. Dersom vi får tilfeller av smitte i Norge, vil norske helsemyndigheter offentliggjøre informasjon om det. Foreløpig har ingen fått påvist dette viruset i Norge.

Hva skjer dersom vi får smitte i Norge?

Personer som får påvist coronavirusinfeksjon vil isoleres hjemme eller på sykehus, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Kommunelegen vil kartlegge og informere nærkontakter om at de må være oppmerksomme på utvikling av symptomer, og at de må kontakte lege om de føler seg syke de første 14 dagene etter kontakt med personen som har fått påvist coronavirusinfeksjonen. Vi anbefaler ingen restriksjoner for nærkontakter som ikke utvikler symptomer.

Personer med mistenkt eller påvist coronavirussykdom bør unngå å ta offentlig transport eller taxi. De bør bruke munnbind når de er i kontakt med helsevesen eller andre så lenge de har symptomer.

Import av varer og mottak av pakker fra Kina

Foreløpig er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge.  

Tiltak på flyplasser og andre innreisepunkter

Kina har iverksatt screening av reisende med fly fra Kina (exit-screening). Det inkluderer helsesjekk, spørsmål om mulig eksponering for smitte og utdeling av informasjon. Personer som har symptomer på sykdommen eller oppgir å ha hatt kontakt med syke skal ikke gå om bord i flyet, men følges opp lokalt. Dette tiltaket, dersom det gjennomføres effektivt, anses som et viktig tiltak for å hindre spredning.

Det er ingen direkteruter fra Wuhan og Hubei-provinsen til Norge. Screening, for eksempel temperaturmåling, ved ankomst med fly til Norge er trolig lite effektivt (blant annet fordi smittede kan være i inkubasjonsfasen) og anbefales ikke. På de største flyplassene er det satt opp informasjon til reisende som har vært i berørte områder, om hva de skal gjøre og hvem de skal kontakte ved symptomer på luftveisinfeksjon.

Hva gjør Folkehelseinstituttet?

Folkehelseinstituttet følger nøye med på situasjonen. Vi får daglig informasjon gjennom ulike internasjonale nettverk og videreformidler informasjon og gir råd til myndighetene, helsetjenesten og andre aktører om hvilke smitteverntiltak som bør iverksettes i ulike sammenhenger. Folkehelseinstituttet oppdaterer fortløpende informasjon og råd til publikum, helsepersonell og andre aktører på nettsidene våre. Laboratoriet ved Folkehelseinstituttet har tilgjengelig analyse for rask påvisning av viruset. 

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og kunnskap om infeksjonen.

(Kilde: Folkehelseinstituttet).