Ferie for alle - Høstferie i uke 42

Røde Kors tilbyr gratis ferie for familier med vedvarende økonomiske utfordringer. 
Familiene må ha minst ett barn i alderen 6-13 år, og klare seg uten tett oppfølging fra hjelpeapparatet, tolk og frivillige.
Søknadsfristen er 25. september.