Spørsmål om koronaviruset?

Fiberutbygging i Fiplingdal

Klikk for stort bildeVi i fibergruppen-Fiplingdal i samarbeid med Grane kommune har under vinteren jobbet målrettet mot å kunne få til et stort dugnadsprosjekt i dalen, slik at også vi får mulighet til å tilknytte oss høyhastighets internett via fibertilknytning. Grane kommune har hatt ute anbud på levering av nett til Fiplingdal via fiber, men ingen kommersielle utbyggere ønsker å gjøre dette, vi er vel kanskje for få og lite attraktiv for de store leverandørene. Men vi har god tradisjon for å dra sammen når vi må, og derfor i samarbeid med våre gode entreprenører i Fiplingdal ser vi en mulighet for å få til  dette på dugnad.


 

Fibergruppen har fått tilbakemeldinger om hjemmeskole under koronatiden ble vanskelig for de barna som bor her oppe, og studenter som måtte studere over nett hjemme måtte reise til andre steder for å få et tilfredsstillende nett. Skal vi ha en god fremtid i Fiplingdal, må vi ta inn over oss at internett har blitt like viktig som strøm, telefon, vei og vann.

Internett via fiber vil gi oss mange og nye muligheter for fremtiden men det vil også  hjelpe oss i tiden som er nå, da vi ikke har de beste forutsetninger til å bruke nettet til de behov som allerede er. Her vil vi nevne muligheter for hjemmekontor til alle de som tilbringer fritiden her oppe, hyttekontorer er kommet inn i det i samfunnet vårt som et ny mulighet for å jobbe desentralisert, og vi ser at flere i landet omdisponerer sin hytte til helårsbolig og flytter fra by og ut i distriktet da mulighetene ligger til rette for dette. Et hus og en hytte med en fibertilknytning i vegg vil også gi en god verdiøkning på eiendommen, da folk er blitt mer bevisst på viktigheten av et gode muligheter for internett.

For å kunne klare dette dugnadsprosjektet økonomisk er vi avhengige av så mange tilknyttere som mulig. Vi håper og tror at så mange som mulig henger seg på, trenger vi dere alle sammen i både hus og hytter, og alle er like viktige både økonomisk og gjerne med en hjelpende hånd i prosjektet.  Vi har satt en pris på kr 8000,- pr tilknytter (anleggsbidrag), dette er penger som vi fortrinnsvis betaler driftsutgifter til maskinene entreprenørene kjører. Vi vil poengtere at dette ikke er et oppdrag entreprenørene tjener store penger på, men de gjør det av egeninteresse for bygda Fiplingdal. 

Grane kommune skal ha en installasjonspris i prosjekt pr kunde på kr 4500,- i prosjektet slik at en komplett fibertilknytning vil tilsammen bli kroner 12 500,-.

Alle i Fiplingdal vil få ny sms de nærmeste dagene og det er nå viktig at alle (også de som har svart tidligere) som skal være med på fiberprosjektet gir bindende svar innen 10.05.21 til

Siv Kristin Sørdal
Telefon 416 06 310
Mail: siv.k.sordal@hattfjelldal.kommune.no

Er det noen som er usikker på hva prosjektet innebærer eller andre ting i forbindelse med dette er det bare å ta kontakt for en hyggelig «fiberprat» med Siv Kristin Sørdal.

Fibertoget går nå, og vi vil etter den nevnte datoen kunne bestemme oss for om prosjektet har livets rett. Tegner dere en påmelding nå vil dere få fiberslangen  rett i vegg for kr 8000,- i anleggsbidrag, skulle dere bestemme dere for å vente noen år så vil dere selv må hente slange og merkebånd selv, grave fra tilknytningskum og inn til hytte/husvegg etter bestemt leggeanvisning for fiber med de utgifter dette innebærer  (gravemelding, leie av graveutstyr osv),  tilknytningsavgiften til Grane kommune vil også være høyere utenom prosjektperioden.

Vi i fibergruppen håper og tror på en sommer/høst med full fart inn i en høyhastighets internettverden J

Med hilsen

Fibergruppen i Fiplingdal