Spørsmål om koronaviruset?

Folkehelseprofil for Grane

Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde FolkehelseprofilerFolkehelseinstituttet publiserte i dag årets Folkehelseprofiler for kommunene. 

For Granes del blinker det røde varsellamper på indikatorene for stønad til livsopphold, familier som bor trangt, og mange graneværinger har hjerte- og kar lidelser.
Ellers er det gode nyheter at antall innbyggere i Grane med psykiske lidelser og symptomer ligger signifikant bedre an enn landet som helhet.
Det flagges grønt for Granes luftkvalitet og drikkevannsforsyningen.

En del av tallene i Folkehelseprofilen for Grane er ikke publisert fordi vi er en liten kommune og derav personvernhensyn.

Her kan du se Grane kommunes folkehelseprofil for 2021. (PDF, 2 MB)