Folkevalgtopplæring

Klikk for stort bilde Nye og gamle politikere deltok i folkekvalgtopplæring mandag og tirsdag denne uka. 

I løpet av den to dager lange folkevalgtopplæringen ble det tatt opp flere aspekter og emner om det å være politiker i kommunen.

Det handlet om opplæring spesielt for de nye folkevalgte, men også for mange som har vært med i mange år.
Rådmann Øyvind Toft loset, med bistand fra advokat Kurt Bjørnnes, de folkevalgte gjennom nye regler, ny kommunelov, forvaltningsloven, folkevalgtes rettigheter, folkevalgtes roller, rollen som ombudsmann og det å skifte hatter.

På agendaen stod også sosiale medier og media, samspill med lokalsamfunnet og hvordan man kan involvere innbyggerne i kommuneplanenes samfunnsdel.

Andre temaer for politikeropplæringen var blant annet at de folkevalgte forholde seg til rollen og ansvaret som arbeidsgiver, i og med at kommunestyret i Grane er arbeidsgiver for 180 kommuneansatte. Dessuten hvordan skillet mellom politikerne og administrasjonen er, hvordan habilitetsreglene fungerer i praksis og hva kommuneloven sier.