Forslag til valg av meddommere, skjønnsmedlemmer og lagrettemedlemmer for perioden 2021-2024

Klikk for stort bildeGrane kommune er i gang med å forberede valg av jordskiftedommere, skjønnsmedlemmer, meddommere for tingretten samt lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsrettssaker.

 


Det er nedsatt en valgkomite som har fremsatt  kandidatforslag, men kommunens innbyggere oppfordres også  å foreslå kandidater, jfr. § 67 i Domstolloven. Du kan gjerne også foreslå deg selv - Det å være jordskiftedommere, skjønnsmedlemmer, meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være meget interessant, samtidig med at du tar samfunnsansvar på et viktig område.


Jordskiftemeddommer

Jordskiftemeddommere er «vanlige folk» eller lekfolk som har kunnskap om de fagene som jordskiftedomstolene behandler. Jordskiftemeddommerne deltar som regel på befaringer i skog og mark, og de som velges, må kunne ferdes i terreng.

Forslag fra Grane kommune - Jordskiftemeddommere i Utvalget for Helgeland jordskifterett:

 • Inger Laksfors
 • Charlotta Kappfjell
 • Øyvor Forbergskog
 • Jørgen Aas
 • Roger Nilsen
 • Einar Olaus Båfjelldal

Skjønnsmedlem

Skjønnsmedlemmer er utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berører skjønn. Domstolene har behov for skjønnsmedlemmer med kompetanse innen følgende områder:

 • Ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom
 • Plan- og reguleringsprosesser
 • Bygg- og anleggsvirksomhet
 • Økonomi, revisjon og regnskap
 • Jord- og skogbruk

Forslag fra Grane kommune – Skjønnsmedlemmer til Alstahaug domssogn 38:

 • Kari Grøva
 • Are Halse

Meddommere/lagrettsmedlem

Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.  Meddommere (lekdommere) er: en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Lekdommere deltar ved behandling av straffesaker både i Tingretten og Lagretten.

Forslag fra Grane kommune – Meddommere til Hålogaland lagmannsrett:

 • Marit Granmo
 • Tor Stabbforsmo

Forslag fra Grane kommune – Meddommere til Alstahaug tingrett:

 • Dagrun Seierstad
 • Kristina Henden Paulsen
 • Liv Olsen
 • Heidi Brennhaug
 • Kristina Svartvatn
 • Monica Knutli Brennhaug
 • Beate Aimee Kroken
 • Stina Beate Hansen
 • Jenny Marie Haugen
 • Anita Mellingen
   
 • Einar Bekkevold
 • Ronny Georg Stene
 • Stian Arntsberg
 • Stig Solvang
 • Jan Otto Fiplingdal
 • Are Halse
 • Jan Sture Nilsen
 • Roger Hansen
 • Tor-Erik Granmo Hoff
 • Ronny Hundal
   

Om du har innvendinger til forslagene som foreligger, eller om du ønsker å foreslå andre kandidater eller deg selv.

Send skriftlig forslag til:

infl@grane.kommune.no           

Eller:
Grane kommune v/Inger Lise Fløtnes
Industriveien 2
8680 Trofors

Frist for innsending av forslag:     5. juni 2020

Kommunestyret skal vedta valg av meddommere, skjønnsmedlemmer og lagrettemedlemmer for perioden 2021-2024: 17. juni 2020.
 

Ønsker du mer informasjon om ordningen:
 

Følg linkene nedenfor for mer informasjon

www.domstol.no/meddommere/                                         

www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/hvorfor-har-vi-meddommere/     

www.domstol.no/straffesak/aktorene-i-retten/meddommer/meddommervalg/ofte-stilte-sporsmal/  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1915-08-13-5